Tên trộm và thầy giáo nghèo

24/01/2020 07:02
(GDVN) - “Đúng 5 giờ, thầy tới địa điểm này…đi một mình và đừng báo công an sẽ nhận lại được”.