Bảo tồn di tích khảo cổ hang Con Moong

24/08/2020 21:19
GDVN- Thủ tướng phê duyệt Quy hoạch bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị di tích khảo cổ hang Con Moong và các di tích phụ cận, huyện Thạch Thành, tỉnh Thanh Hóa.