Từ 2022, Thanh Hóa có chính sách với trường THPT chuyên Lam Sơn ra sao?

29/03/2022 06:28
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Kể từ ngày 1/2/2022, chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có hiệu lực.

Ngày 10/12/2021, Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa ban hành Nghị quyết số 186 về "Chính sách khuyến khích đối với học sinh, giáo viên, cán bộ quản lý trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn".

Chính sách trên được thực hiện kể từ ngày 1/2/2022 đến hết ngày 30/9/2026. Nguồn kinh phí từ nguồn ngân sách tỉnh chi sự nghiệp giáo dục hàng năm.

Chính sách đối với giáo viên

- Đối với giáo viên dạy môn chuyên trong lớp chuyên của trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn (mỗi lớp một giáo viên), sẽ được nhận hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (không bao gồm các khoản phụ cấp)/tháng. Thời gian hỗ trợ là 9 tháng/năm học.

- Đối với giáo viên tại trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn và giáo viên các trường trung học phổ thông trên địa bàn, dạy các đội dự tuyển tham gia kì thi học sinh giỏi quốc gia, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia hàng năm được hỗ trợ theo quy định tại Thông tư số 36/2013/TT-BTC ngày 30/3/2018 của Bộ Tài chính.

- Đối với giáo viên của tỉnh dạy cho đội tuyển của tinh dự thi kỳ thi chọn, học sinh giỏi quốc gia cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế, được trả tiền thù lao bằng 70% mức chi thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên, báo cáo viện quy định tại điểm a khoản 2 Điều 5 Thông tư số 36/2016/TT-BTC.

Giáo viên phụ trách đội tuyển khi đưa học sinh đi tập huấn ngoài tỉnh, được thanh toán chế độ công tác phí theo quy định, được hỗ trợ thêm tiền trợ giảng bằng 20% mức chi thù lao tối đa áp dụng đối với giảng viên...

Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. (Ảnh: Báo Giao thông) ảnh 1

Trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn. (Ảnh: Báo Giao thông)

- Đối với giáo viên mới là chuyên gia trong nước được mời dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia; cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; kỳ thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được trả mức thù lao là 3 lần mức lương cơ sở (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả)/buổi dạy thực tế (01 buổi = 4 tiết).

Trường hợp giáo viên được mời về dạy cho các đội tuyển tại Thanh Hóa thì được hỗ trợ thêm tiền ăn: 200.000 đồng/ngày/người, tiền ở: 400.000 đồng/ngày/người.

- Đối với giáo viên dạy đội tuyển dự thi kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực; dạy cho học sinh của tỉnh Thanh Hóa trong đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực và trong đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế được trả mức thù lao là 4 lần mức lương cơ sở (do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả)/buổi dạy thực tế dạy (01 buổi = 4 tiết). Trường hợp giáo viên được mời về dạy cho các đội tuyển tại Thanh Hóa thì được hỗ trợ thêm tiền ăn: 200.000đ/ngày/người, tiền ở: 400.000đ/ngày/người.

Thời gian hỗ trợ, tối đa là 50 buổi đối với kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia và cuộc thi khoa học, kỹ thuật quốc gia; 70 buổi đối với kỳ thi chọn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực và tập huấn đội tuyển thi khoa học, kỹ thuật quốc tế; 30 buổi đối với mỗi vòng tập huấn đội tuyển dự thi Olympic quốc tế và khu vực.


HT chuyên Nguyễn Bỉnh Khiêm: Ai đòi giải tán là không hiểu vai trò trường chuyên

- Đối với cán bộ quản lí là hiệu trưởng, phó hiệu trưởng trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được hỗ trợ thêm 30% mức lương hiện hưởng (không bao gồm các khoản phụ cấp)/tháng (nếu cán bộ quản lý trực tiếp giảng dạy môn chuyên tại lớp chuyên thì được hưởng một mức hỗ trợ cao nhất); thời gian hỗ trợ là 9 tháng/năm học.

Chính sách hỗ trợ đối với học sinh

- Đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng, khi là đối tượng bảo trợ xã hội đang hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng; học sinh là người dân tộc thiểu số; học sinh thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo; con của người thuộc diện chính sách theo Pháp lệnh ưu đãi Người có công với cách mạng; học sinh có hộ khẩu thường trú tại 11 huyện miền núi và các xã miền núi, xã bãi ngang ven biển.

- Đối tượng được hưởng 100% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ là học sinh có hộ khẩu thường trú tại các huyện đồng bằng, ven biển, thị xã, thành phố Sầm Sơn (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng).

- Đối tượng hưởng 50% mức lương cơ sở/tháng do Nhà nước quy định tại thời điểm chi trả hỗ trợ là với học sinh có hộ khẩu thường trú tại các xã, phường thuộc thành phố Thanh Hóa (trừ các học sinh thuộc đối tượng được hưởng 150% mức lương cơ sở/tháng).

- Học sinh tham gia các đội tuyển dự thi các kỳ thi, cuộc thi do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức được hỗ trợ kinh phí mua tài liệu, học cụ, trang phục và một số khoản chi phí khác, hỗ trợ tiền ăn.

- Cấp học bổng khuyến khích tài năng đối với học sinh trường trung học phổ thông chuyên Lam Sơn có hạnh kiểm tốt, học lực giỏi trong kỳ xét, cấp học bổng có điểm môn chuyên của học kỳ xét cấp từ 8,5 trở lên theo quy định đánh giá của Bộ Giáo dục và Đào tạo hoặc đạt một trong các giải từ khuyến khích trở lên trong kỳ thi học sinh giỏi cấp quốc gia, khu vực hoặc quốc tế của năm đó, không quá 35% số học sinh chuyên của trường.

Mức học bổng 1 tháng bằng 03 lần mức học phí hiện hành của học sinh trung học phổ thông thuộc địa bàn thành phố Thanh Hóa.

Mạnh Đoàn