Nước mắt nhà giáo, nỗi buồn Thủ đô!

09/11/2019 06:00
(GDVN) - Vẫn biết công bằng cho dân chúng là đích mà bất kỳ chính thể nhân văn nào cũng hướng tới song không bao giờ đạt được một cách tuyệt đối.