Tập huấn - Bồi dưỡng công tác truyền thông giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023

16/11/2022 09:22
Ngân Chi
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Chương trình tập huấn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về công tác truyền thông giáo dục và đào tạo.

Ngày 15/11, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức chương trình Tập huấn - Bồi dưỡng công tác truyền thông giáo dục và đào tạo năm học 2022-2023.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên phát biểu khai mạc.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên phát biểu khai mạc.

Phát biểu khai mạc, Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên cho biết: “Nhận thức được vai trò, tầm quan trọng của công tác truyền thông giáo dục, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tổ chức Chương trình tập huấn nhằm bồi dưỡng cho viên chức, sinh viên những kiến thức và kỹ năng về công tác truyền thông giáo dục và đào tạo;

Đồng thời, nâng cao năng lực về phương pháp và kỹ năng thực hiện các hoạt động truyền thông của từng cá nhân, đơn vị trong trường; Quảng bá, phát triển thương hiệu của các đơn vị trực thuộc và nhà trường thông qua các hoạt động truyền thông; Trang bị những kỹ năng cơ bản xử lý khủng hoảng truyền thông”.

Báo cáo viên, nhà báo Vũ Thế Cường chia sẻ tại chương trình.

Báo cáo viên, nhà báo Vũ Thế Cường chia sẻ tại chương trình.

Các đại biểu thảo luận tại chương trình.

Các đại biểu thảo luận tại chương trình.

Tại chương trình tập huấn, Báo cáo viên, nhà báo Vũ Thế Cường (Giảng viên thỉnh giảng Học viện Báo chí và Tuyên truyền; Giảng viên kiêm nhiệm Trung tâm Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí, Hội Nhà báo Việt Nam, Bộ Thông tin và Truyền thông; Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Ấn Độ, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) tập huấn chuyên đề về kỹ năng lập kế hoạch, triển khai các hoạt động truyền thông và phương pháp xử lý khủng hoảng truyền thông trên nền tảng đa phương tiện.

Làm bài tập nhóm xây dựng kế hoạch truyền thông.

Làm bài tập nhóm xây dựng kế hoạch truyền thông.

Báo cáo viên giúp đại biểu tìm được câu trả lời cho các vấn đề như: Những xu hướng trong hoạt động truyền thông hiện đại? Nhận thức tư duy truyền thông hiện đại, truyền thông đa phương tiện? Làm sao nhà trường, đơn vị, cá nhân đều có kỹ năng, tư duy, hành động triển khai, tư vấn, sản xuất các hoạt động truyền thông, sản phẩm truyền thông về đơn vị và nhà trường? Mục đích của chiến dịch truyền thông? Các bước lập kế hoạch truyền thông?

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên tặng hoa cảm ơn Nhà báo Vũ Thế Cường.

Thạc sĩ Nguyễn Hữu Hòa - Trưởng phòng Công tác Chính trị - Học sinh, sinh viên tặng hoa cảm ơn Nhà báo Vũ Thế Cường.

Với cách trình bày khoa học, phân tích tình huống thực tế, dẫn chứng cụ thể, chính xác, lối diễn giải dễ hiểu, hấp dẫn, tương tác với người nghe, nhà báo Vũ Thế Cường giúp các học viên có được những kiến thức cơ bản trong công tác truyền thông hiện đại trên cơ sở đa nền tảng đa phương tiện.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm.

Chương trình tập huấn còn nhằm nâng cao nhận thức của cán bộ quản lý, giảng viên và sinh viên về công tác truyền thông giáo dục và đào tạo. Đây là một trong những giải pháp cơ bản mà Trường Đại học Sư phạm Hà Nội 2 tập trung thực hiện nhằm xây dựng và phát triển hình ảnh, thương hiệu nhà trường đến với xã hội.

Ngân Chi