Lời hứa nặng tựa “giàn giáo”!

Lời hứa nặng tựa “giàn giáo”!
(GDVN) - Tai nạn trên công trường từ rơi dầm thép đã chuyển sang mức sập giàn giáo, vậy liệu nó đã chấm dứt hay còn tiếp diễn với cường độ cao hơn?