Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”

07/08/2020 09:39
Nhật Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định thành lập Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.

Thành phần Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 gồm:

Ông Phùng Xuân Nhạ, Giáo sư, Tiến sĩ, Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng.

Phó Chủ tịch Hội đồng gồm: Ông Phạm Ngọc Thưởng, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo (Phó Chủ tịch Thường trực); ông Phạm Huy Giang, Tiến sĩ, Trưởng ban Ban Thi đua - Khen thưởng Trung ương.

Thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” ảnh 1

Giáo sư, Tiến sĩ Phùng Xuân Nhạ - Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo làm Chủ tịch Hội đồng

xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú”. Ảnh: baochinhphu.vn

Các Ủy viên Hội đồng gồm: Ông Vũ Minh Đức, Tiến sĩ, Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; ông Nguyễn Trường Sơn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Lương Hồng Quang, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Văn phòng Chủ tịch nước;

Ông Trần Hữu Phúc, Giáo sư, Tiến sĩ, Trung tướng, Cục trưởng Cục Nhà trường, Bộ Tổng tham mưu, Bộ Quốc phòng; ông Đỗ Anh Tuấn, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Đại tá, Cục trưởng Cục Đào tạo, Bộ Công an;

Ông Trịnh Xuân Hiếu, Tiến sĩ, Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng, Bộ Giáo dục và Đào tạo; ông Trần Thọ Đạt, Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Trường, Trường Đại học Kinh tế quốc dân;

Ông Nguyễn Vũ Lương, Nhà giáo Nhân dân, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Trường trung học phổ thông chuyên Khoa học Tự nhiên, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội; ông Nguyễn Ngọc Long, Phó Giáo sư, Tiến sĩ, Nhà giáo Ưu tú, Hiệu trưởng Trường Đại học Giao thông vận tải.

Hội đồng cấp Nhà nước xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 (Hội đồng) có nhiệm vụ giúp Thủ tướng Chính phủ xem xét, lựa chọn những cá nhân có đủ tiêu chuẩn, trình Thủ tướng Chính phủ đề nghị Chủ tịch nước quyết định phong tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15.

Thành viên và Tổ thư ký Hội đồng làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Bộ Giáo dục và Đào tạo là cơ quan thường trực của Hội đồng.

Hội đồng có Tổ Thư ký do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo quyết định thành lập. Hội đồng tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ được giao.

Nhật Minh