Thành phố Hồ Chí Minh tuyển bổ sung 505 chỉ tiêu lớp 10 chuyên và tích hợp

07/11/2023 16:41
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh đã ra thông báo tuyển bổ sung lớp 10 chuyên và tích hợp, năm học 2023 – 2024.

Ngày 7/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh ra thông báo tuyển bổ sung lớp 10 chuyên, tích hợp của năm học 2023 – 2024.

Theo đó, đợt này, thành phố sẽ tuyển bổ sung 505 chỉ tiêu, trong đó có 314 chỉ tiêu lớp 10 chuyên và 191 chỉ tiêu lớp 10 tích hợp.

Những trường trung học phổ thông có tuyển bổ sung lớp 10 chuyên là Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong, Trường trung học phổ thông chuyên Trần Đại Nghĩa, Trường trung học phổ thông Gia Định, Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền, Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi và Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân.

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh minh họa: V.D)

Đối tượng được dự thi bổ sung lớp 10 chuyên: Các em học sinh lớp 10 không chuyên của các trường trung học phổ thông công lập, đã hoàn thành chương trình học kỳ 1 của năm học 2023 – 2024, những học sinh lớp 10 chuyên đã hoàn thành chương trình của học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 nhưng muốn dự thi vào trường chuyên khác, mà trường dự thi vào không tổ chức tuyển sinh bằng kỳ thi chung, hoặc đã tổ chức tuyển sinh bằng kỳ thi chung nhưng học sinh không đủ điều kiện để trúng tuyển.

Sở cũng lưu ý, những học sinh đã trúng tuyển vào kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 chuyên của năm học 2023 – 2024 do Sở tổ chức thì không được tham gia dự thi.

Những học sinh đăng ký dự thi tuyển bổ sung trong đợt này phải có kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ 1 đạt loại tốt, có điểm trung bình môn dự thi chuyên trong học kỳ 1 phải đạt từ 8,0 trở lên.

Điều kiện trúng tuyển là những học sinh có điểm thi từ 6.0 trở lên (theo thang điểm 10), có đầy đủ điều kiện dự thi, hồ sơ hợp lệ, môn tự chọn phù hợp với lớp chuyên.

Trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó, thì sẽ xét theo thang điểm từ cao xuống cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Đối với 191 chỉ tiêu bổ sung lớp 10 tích hợp sẽ thực hiện việc tuyển bổ sung tại các trường trung học phổ thông: chuyên Lê Hồng Phong, chuyên Trần Đại Nghĩa, Nguyễn Thượng Hiền, Gia Định, Nguyễn Thị Minh Khai, Bùi Thị Xuân, Lương Thế Vinh, Nguyễn Hữu Huân, Mạc Đĩnh Chi, Trường trung học thực hành (Đại học Sài Gòn).

Những học sinh muốn dự thi tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp, là những em đang học tại các trường công lập nhưng không học chương trình tích hợp, đã hoàn thành xong chương trình lớp 10 học kỳ 1 của năm học 2023 – 2024, có nguyện vọng thi tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp tại một trong số các trường như đã nêu ở trên.

Điều kiện dự thi tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp là những em có kết quả học tập và rèn luyện trong học kỳ 1 đạt loại tốt, có điểm trung bình các môn học như Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học và Tiếng Anh của học kỳ 1 đạt từ 7,5 trở lên.

Điều kiện trúng tuyển bổ sung vào lớp 10 tích hợp: Là những em có điểm thi từ 5,0 trở lên (theo thang điểm 10), có đầy đủ điều kiện dự thi, có hồ sơ hợp lệ, các môn lựa chọn phù hợp với lớp tích hợp.

Trong trường hợp số học sinh trúng tuyển vào một trường nhiều hơn chỉ tiêu của trường đó, thì Sở sẽ lấy điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ chỉ tiêu.

Cụ thể: Trường trung học phổ thông chuyên Lê Hồng Phong tuyển 6 chỉ tiêu các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Âm nhạc.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thượng Hiền tuyển 24 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và một môn lựa chọn thuộc các môn Tin học, Công nghệ, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật, Địa lý.

Trường trung học phổ thông Gia Định tuyển 36 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học và một môn lựa chọn thuộc các môn Tin học, Công nghệ, Âm nhạc, Mỹ thuật.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai tuyển 12 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Trường trung học phổ thông Bùi Thị Xuân tuyển 27 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Giáo dục Kinh tế và Pháp luật.

Trường trung học phổ thông Lương Thế Vinh tuyển 19 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Huân tuyển 22 học sinh, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Sinh học, Tin học.

Trường trung học phổ thông Mạc Đĩnh Chi tuyển 11 học sinh, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Tin học, Sinh học.

Trường trung học thực hành, Trường Đại học Sài Gòn tuyển 16 chỉ tiêu, các môn lựa chọn của lớp tích hợp gồm Vật lý, Hóa học, Tin học và Sinh học.

Thời gian nộp hồ sơ dự thi từ ngày 5 đến 11/1/2024 tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai (Quận 3).

Dự kiến, kỳ thi tuyển bổ sung vào lớp 10 chuyên và lớp 10 tích hợp sẽ diễn ra vào ngày 15/1/2024 tại Trường trung học phổ thông Nguyễn Thị Minh Khai.

Học sinh sẽ làm bài dự thi trong vòng 150 phút, với hình thức dự thi là tự luận. Nội dung bài thi sẽ nằm trong chương trình của học kỳ 1 năm học lớp 10.

Việt Dũng