Thành ủy Hà Nội thí điểm thi tuyển trưởng phòng, phó phòng

08/11/2022 09:47
Mạnh Đoàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Thành ủy Hà Nội tổ chức thí điểm thi tuyển trưởng phòng, phó phòng và tương đương tại các ban đảng, Văn phòng Thành ủy...

Mới đây, Thành ủy Hà Nội ban hành Đề án số 21 về việc thí điểm thi tuyển chức danh trưởng phòng, phó phòng và tương đương các ban đảng, Văn phòng Thành ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Báo Hà Nội mới.

Thành ủy nhận định thực trạng trong những năm qua công tác đề bạt, bổ nhiệm cấp phòng, Văn phòng Thành ủy và Ủy ban Mặt trận tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thành phố, Trường Đào tạo cán bộ Lê Hồng Phong và Báo Hà Nội mới được thực hiện đúng quy trình, quy định về công tác cán bộ của Trung ương và Thành ủy.

"Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế đó là nguồn bổ nhiệm cán bộ phần lớn khép kín trong nội bộ từng cơ quan, chủ yếu dựa vào nhân sự tại chỗ, chưa mở rộng để thu hút những người có năng lực từ bên ngoài, thực sự chưa có sự đột phá...", Thành ủy nêu.

Trên cơ sở kết quả thực hiện thí điểm, tiếp tục nghiên cứu hoàn thiện cơ chế tuyển chọn công chức, viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý các cấp trong hệ thống chính trị thành phố.

Trụ sở Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Ngô Nhung)

Trụ sở Thành ủy Hà Nội. (Ảnh: Ngô Nhung)

Về nguyên tắc, Thường trực Thành ủy chỉ đạo việc tổ chức thí điểm; giao thủ trưởng cùng tập thể lãnh đạo các cơ quan, đơn vị thống nhất lãnh đạo, chỉ đạo về mọi mặt việc thực hiện thí điểm và quyết định lĩnh vực, cơ quan, đơn vị, chức danh thực hiện thí điểm đổi mới phương thức tuyển chọn thuộc phạm vi thẩm quyền quản lý.

Việc tổ chức thi tuyển chức danh lãnh đạo, quản lý phải bảo đảm công bằng, công khai, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh và đúng thẩm quyền theo phân cấp quản lý cán bộ; chọn được người giỏi nhất trong số những người đủ tiêu chuẩn, điều kiện đã dự thi để bổ nhiệm vào chức danh tuyển chọn.

Chỉ thực hiện việc thi tuyển đối với trường hợp để bổ nhiệm vào chức danh lãnh đạo, quản lý cao hơn.

Khi tổ chức thi tuyển, phải có từ 2 người trở lên tham gia dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn. Trường hợp chỉ có 1 người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi hoặc không có người đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi thì tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị có thẩm quyền bổ nhiệm có trách nhiệm đề cử thêm người có đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển. Có thể quyết định không thực hiện việc bổ nhiệm đối với chức danh này cho đến khi có thêm người đăng ký tham gia dự tuyển.

Trường hợp cơ quan có thẩm quyền đã quyết định danh sách người đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham gia dự tuyển bảo đảm ít nhất có 2 người dự tuyển vào 1 chức danh tuyển chọn, nhưng đến ngày tổ chức thi chỉ có 1 người dự thi thì Hội đồng thi tuyển xem xét, quyết định việc tổ chức thi tuyển.

Theo đó, thời gian thực hiện Đề án từ khi được ban hành đến hết ngày 31/12/2023, sau đó sẽ sơ kết, tổng kết, rút kinh nghiệm. Về phạm vi thực hiện, triển khai mỗi cơ quan thực hiện thi tuyển tối thiểu 1 chức danh (nếu có chức danh khuyết thiếu từ khi Đề án được ban hành đến hết năm 2023).

Mạnh Đoàn