THCS&THPT Phạm Văn Đồng hoạt động tại ô đất A26 đã được UBND TP Hà Nội cho phép?

10/08/2022 06:38
Nguyễn Nhất
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội, địa điểm hoạt động của trường THCS&THPT Phạm Văn Đồng tại ô đất A26 phải được Thành phố Hà Nội quyết định.

Vừa qua, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã nhận được công văn số 3316/QHKT-NSH-TTr cung cấp thông tin về trường THCS, THPT Phạm Văn Đồng hoạt động tại lô đất A26, thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, Huyện Hoài Đức, Thành phố Hà Nội theo đề nghị của Tạp chí.

Trong công văn, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội nhấn mạnh lại, Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa giải quyết các nội dung có liên quan đến việc bổ sung cấp trường trung học phổ thông tại các ô quy hoạch ký hiệu A26-TH1 và A26-TH2 thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, huyện Hoài Đức.

"Việc sử dụng các ô đất A26-TH1 và A26-TH2 thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn cần đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt.

Trường hợp Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng hoạt động sử dụng tại khu đất ký hiệu A26, thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn thì phải lấy ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, Uỷ ban nhân dân huyện Hoài Đức và các cơ quan có liên quan, báo cáo Uỷ ban nhân dân thành phố xem xét, quyết định”, Sở Quy hoạch - Kiến trúc nêu.

Trả lời câu hỏi của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam về việc, Sở Quy hoạch - Kiến trúc có thanh tra, kiểm tra việc thực hiện pháp luật về quy hoạch đối với 2 ô đất Lô A26-TH1, A26-TH2, khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn (nơi Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng hoạt động) hay không?

THCS&THPT Phạm Văn Đồng hoạt động tại ô đất A26 đã được UBND TP Hà Nội cho phép? ảnh 1Trường THCS & THPT Phạm Đồng đang hoạt động tại lô đất A26 thuộc khu A, Khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn (Ảnh: Nguyễn Nhất)

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho hay: "Theo Quyết định số 5629/QĐ-UBND ngày 1/12/2011 của Ủy ban nhân dân Thành phố phê duyệt điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiết xây dựng tử lệ 1/500 khu A, Khu đô thị 2 bên đường Lê Trọng Tấn thuộc huyện Hoài Đức có nội dung: Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Hoài Đức kiểm tra, quản lý, giám sát xây dựng theo quy hoạch, xử lý các trường hợp xây dựng sai quy hoạch theo thẩm quyền và quy định của pháp luật.

Theo đó, căn cứ Luật Quy hoạch đô thị, việc kiểm tra, thanh tra, giám sát xây dựng theo quy hoạch thuộc trách nhiệm của thanh tra xây dựng (thanh tra Sở Xây dựng và Ủy ban nhân dân quận. huyện)", Sở Quy hoạch - Kiến trúc cho hay.

Sở Quy hoạch - Kiến trúc Hà Nội cho biết: " Các nội dung liên quan đến việc trường THCS, THPT Phạm Văn Đồng hoạt động tại ô đất ký hiệu THPT thuộc khu đô thị Thành phố Giao lưu và tại lô A26 thuộc khu A, Khu đô thị mới 2 bên đường Lê Trọng Tấn sẽ được Sở Giáo dục và Đào tạo tổng hợp trả lời Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam (theo chỉ đạo của UBND Thành phố tạo Phiếu chuyển số 3892/PC-VP ngày 9/12/2021). Sở Quy hoạch - Kiến trúc sẽ phối hợp khi có yêu cầu theo chức năng nhiệm vụ được giao".

Trước đó vào tháng 10/2021, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có các bài viết nêu phản ánh của bạn đọc về việc Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được thành lập vào tháng 4/2012 có địa chỉ tại Khu đô thị Thành phố Giao lưu, số 232 đường Phạm Văn Đồng. Tuy nhiên, từ ngày 17/07/2018 Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được chuyển nhượng cho Công ty cổ phần giáo dục Alpha, từ năm học 2019-2020 Trường THCS & THPT Phạm Văn Đồng được Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép chuyển địa điểm hoạt động về lô A26 (gồm 02 khu đất có ký hiệu A26-TH1 diện tích 7.955 m2 và A26-TH2 diện tích 8.029 m2) Khu A, Khu đô thị Lê Trọng Tấn, xã An Khánh, Hoài Đức, là địa điểm triển khai Dự án đầu tư xây dựng và vận hành Trường tiểu học và Trung học cơ sở Alpha.

Tại Công văn số 5330/QHKT-P1-VPS ngày 22/11/2021 phúc đáp công văn của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội cho biết: “Sở Quy hoạch - Kiến trúc chưa nhận được hồ sơ đề nghị cũng như giải quyết các nội dung có liên quan đến việc bổ sung cấp trường trung học phổ thông tại các ô đất quy hoạch ký hiệu A26-TH1 và A26-TH2 thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn nêu trên. Việc sử dụng các ô đất A26-TH1 và A26-TH2 thuộc khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn cần đảm bảo phù hợp theo quy hoạch chi tiết đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Trường hợp trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Phạm Văn Đồng hoạt động sử dụng tại các ô đất A26-TH1 và A26-TH2 thuộc Khu A, Khu đô thị hai bên đường Lê Trọng Tấn thì phải lấy ý kiến thống nhất của Sở Giáo dục và Đào tạo, UBND Huyện Hoài Đức và các cơ quan có liên quan, báo cáo UBND Thành phố xem xét, quyết định.”

Trước đó, ngày 22/9/2021 Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có Công văn số 3353/SGDĐT-KHTC trả lời Công văn số 60/GDVN-HC ngày 30/8/2021 của Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam, cho biết: Ngày 07/02/2020, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ban hành Quyết định số 241/QĐ-SGDĐT về việc cho phép Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng được chuyển đổi địa điểm hoạt động giáo dục từ năm học 2019-2020 tại địa chỉ Lô 26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, huyện Hoài Đức.

Đáng lưu ý, phần căn cứ trong nêu trong bản sao Quyết định số 241/QĐ-SGDĐT nói trên mà Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội gửi cho Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam cho thấy, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho phép Trường THCS và THPT Phạm Văn Đồng chuyển về địa điểm Lô A26, Geleximco, Nam An Khánh, đường Lê Trọng Tấn, Huyện Hoài Đức, Hà Nội không có ý kiến của UBND Huyện Hoài Đức và các cơ quan có liên quan, cũng không có quyết định của UBND thành phố Hà Nội như trả lời của Sở Quy hoạch - Kiến trúc tại Công văn số 5330/QHKT-P1-VPS.

Tòa soạn Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam trân trọng cảm ơn sự phối hợp cung cấp thông tin hết sức trách nhiệm của đồng chí Giám đốc Sở Quy hoạch - Kiến trúc Thành phố Hà Nội.

Nguyễn Nhất