Tại sao có giáo viên sợ thi đua?

Tại sao có giáo viên sợ thi đua?
(GDVN) - Để việc đánh giá, xếp loại thi đua, khen thưởng cán bộ, giáo viên đảm bảo được tính khách quan, công bằng thì nhà trường đừng tạo ra áp lực để họ “sợ” thi đua.