Bộ Giáo dục đào tạo và giáo viên ở Đức

Bộ Giáo dục đào tạo và giáo viên ở Đức
(GDVN) - Kết quả điều tra thống kê ở những người có trình độ đại học ở Đức đã chứng minh: giáo viên là một nghề có chỗ làm việc chắc chắn và có cuộc sống ổn định nhất.