Thư mời tham gia câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng

18/09/2020 11:03
Linh Hương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 17/9, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam gửi thư mời tới các trường để tham gia Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng.

Theo lãnh đạo Hiệp hội, vai trò của ngành Ngân hàng và lực lượng lao động trong ngành Ngân hàng là không thể phủ nhận ở mọi nền kinh tế.

Tại Việt Nam, sự bùng nổ mạnh mẽ của Cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư cùng với việc gia nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN và hàng loạt Hiệp định thương mại tự do đã tạo ra sức ép cạnh tranh lớn đối với nhân lực trong lĩnh vực Ngân hàng.

Nhận thức được tình hình đó, vấn đề đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cho ngành ngân hàng trở lên cấp thiết hơn bao giờ hết nhằm đáp ứng tốt nhất những yêu cầu của thời cuộc.

Trong nhiều năm qua, rất nhiều trường đại học, cao đẳng ở Việt Nam đã đào tạo nhân lực cho ngành ngân hàng. Tuy nhiên, giữa các trường chưa có nhiều sự kết nối, chưa có một cộng đồng chung để cùng trao đổi, chia sẻ và hỗ trợ nhau trong việc nâng cao chất lượng đào tạo và nghiên cứu khoa học.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2020 tại Học Viện Ngân hàng (ảnh website nhà trường)

Lễ ra mắt Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học ngân hàng dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2020 tại Học Viện Ngân hàng (ảnh website nhà trường)

Với mục tiêu thúc đẩy hoạt động đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng của các trường đại học, cao đẳng cũng như thúc đẩy quan hệ hợp tác với các tổ chức liên quan trong và ngoài nước, gắn kết giữa đào tạo và sử dụng nguồn nhân lực, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã có Quyết định thành lập Câu lạc bộ Khối đào tạo và nghiên cứu khoa học Ngân hàng và cử Phó giáo sư Đào Minh Phúc – Chủ tịch Hội đồng Học viện Ngân hàng làm chủ nhiệm lâm thời Câu lạc bộ.

Lễ ra mắt Câu lạc bộ dự kiến tổ chức vào ngày 14/10/2020 tại Học Viện Ngân hàng.

Đồng thời cũng trong buổi lễ ra mắt, Câu lạc bộ tổ chức Hội thảo Khoa học với chủ đề: “Kết nối nhà trường với doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học ngành ngân hàng” tại Hội trường lớn, Học viện Ngân Hàng – số 12 Chùa Bộc, Đống Đa, thành phố Hà Nội vào lúc 8h00.

Nội dung hội thảo dự kiến bàn về những vấn đề lý luận về mô hình liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học;

Kinh nghiệm về thiết lập và vận hành mô hình liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng tại các cơ sở giáo dục đại học trên thế giới và tại Việt Nam;

Nghiên cứu thực trạng triển khai mô hình liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;

Đánh giá thực trạng nguồn nhân lực, xu thế sử dụng nguồn nhân lực ngành Tài chính – Ngân hàng trên thế giới và tại Việt Nam;

Điều kiện/nhân tố ảnh hưởng tới quá trình triển khai mô hình liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;

Và giải pháp phát triển, hoàn thiện mô hình liên kết giữa trường đại học – doanh nghiệp trong đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực Tài chính – Ngân hàng;

Để hoạt động của Câu lạc bộ cũng như Hội thảo đạt kết quả mong muốn, Hiệp hội trân trọng kính mời các trường đại học, cao đẳng có đào tạo và nghiên cứu khoa học trong lĩnh vực ngân hàng đăng ký tham gia (theo mẫu) về email: viennckh@hvnh.edu.vn (trước ngày 10/10/2020 đối với đăng ký tham gia lễ ra mắt câu lạc bộ và trước 12/10/2020 đối với đăng ký đại biểu tham dự hội thảo.

TT

Tên đơn vị

Họ và tên

Chức vụ

ĐT/Email

Ghi chú: Khi cần, xin vui lòng liên hệ:

1. Phó giáo sư Phạm Thị Hoàng Anh – Viện trưởng Viện Nghiên cứu khoa học Ngân hàng, Học viện Ngân hàng – Thư ký Câu lạc bộ. SĐT: 097.754.7339

2. Ông Phạm Ngọc Lan - Phó Ban Tổ chức và Phát triển, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam, SĐT: 0912.357.7215.

Linh Hương