Phân chia tiền Tết thế nào cho hợp lý?

(Ảnh minh họa: VOV)
GDVN-Chia tiền thưởng Tết đồng đều cho tất cả mọi người trong đơn vị, cách này vừa hợp lý lại mang đến nhiều niềm vui cho người lao động trong những ngày Tết.

Có thấu chi chưa, sao lâu thế?

Có thấu chi chưa, sao lâu thế?
(GDVN) - Đã có người thắc mắc: “Thấu chi là tiền nợ, xài tiền thấu chi chẳng khác gì tiền đi vay nhưng sao lại vui mừng đến thế?”