Trên một diễn đàn quân sự của Mỹ, một thành viên đã post lên một đoạn video phóng sự của kênh truyền hình Nga - Số 1 khi họ được đi theo 1 đơn vị đặc nhiệm chiến thuật của Nga khi thực hành tập trận.

Lính "lạ" ở Crimea

Đáng chú ý, người đăng đoạn video có lưu ý rằng, nhìn những hình ảnh tập luyện của lực lượng đặc nhiệm Nga, người ta có thể nhận thấy, trang phục, vũ khí và trang bị của họ rất giống với lực lượng vũ trang lạ từng xuất hiện tại Crimea lúc tình hình tại khu vực này còn đang nhập nhoạng.

Lính "lạ" ở Crimea
Lê Dũng Cường