Nghị quyết kỳ họp lần thứ 3 Ban Chấp hành Hiệp hội

14/04/2017 05:00 Linh Hương
(GDVN) - Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã ban hành Nghị quyết về kỳ họp thứ 3 Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2014-2019.

Ban Chấp hành Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam tiến hành kỳ hop lần thứ III vào ngày 17 tháng 2 năm 2017 tại Cung Trí thức thành phố, số 1 đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội.

Sau khi nghe Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2016, Phương hướng Kế hoạch hoạt động năm 2017, báo cáo của Ban kiểm tra, báo cáo Quyết toán Quỹ Hiệp hội và tổng hợp ý kiến phát biểu tại hội trường của các đại biểu dự Hội nghị, Ban Chấp hành Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam đã thảo luận và thống nhất đưa ra quyết nghị như sau: 

Thứ nhất, thông qua “Báo cáo tình hình hoạt động của Hiệp hội năm 2016” và thống nhất đánh giá năm 2016 vừa qua, Hiệp hội đã cơ bản hoàn thành tốt kế hoạch công tác đã hoạch định như: 

- Đã hoàn thiện bộ máy điều hành với việc thành lập thêm một số pháp nhân bao gồm Văn phòng đại diện Hiệp hội tại thành phố Hồ Chí Minh; 

- Thành lập mới Viện Khoa học và đổi mới công nghệ; 

- Bổ sung một số cán bộ cho các ban chuyên môn; 

- Đã thành lập một số Câu lạc bộ khối trường thuộc Bộ Công thương; 

- Câu lạc bộ khối trường đại học, cao đẳng ngoài công lập đã họp và chuẩn bị ra mắt tại Trường Đại học Bình Dương; 

- Đang vận động chuẩn bị thành lập câu lạc bộ khối các trường y tế, khối các trường Mỹ thuật công nghiệp ứng dụng. 

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam họp Ban Chấp hành lần thứ 3 (Ảnh: Thùy Linh)

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động góp phần thực hiện công cuộc đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo Nghị quyết số 29-NQ/TW, trên cơ sở các vấn đề được Bộ Giáo dục và Đào tạo xác định là trọng tâm, Hiệp hội đã chủ động nghiên cứu và đóng góp ý kiến vào các văn bản chỉ đạo theo yêu cầu của Bộ và một số vấn đề lớn để gửi tới Bộ Giáo dục và Đào tạo và Chính phủ bao gồm: 

- Kiến nghị về Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân

- Kiến nghị chỉnh sửa lại cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân phù hợp trước hết với Luật Giáo dục; Luật Giáo dục Đại học, chỉ ra sự khác biệt và mâu thuẫn của Luật Giáo dục Nghề nghiệp với hai luật trên và tất cả các văn bản dưới luật cho phù hợp với Khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân đã được xác lập tại Luật Giáo dục; 

- Góp ý Dự thảo Phương án tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông, tuyển sinh đại học, cao đẳng năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo; tổ chức thành công hội thảo “Tự chủ đại học - cơ hội và thách thức”; 

Ngoài ra, Hiệp hội đã tham gia đóng góp ý kiến và kiến nghị với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền đối với các vấn đề liên quan tới sự phát triển của giáo dục nói chung và giáo dục đại học nói riêng với hàng chục vấn đề. 

Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam họp Ban Chấp hành lần thứ 3

Nào là liên quan đến các chủ trường giáo dục được kịp thời nghiên cứu, phản biện và đề xuất ý kiến.

Trong đó có những vấn đề mang tính chiến lược như Dự thảo văn kiện Đại hội Đảng XII, Hệ thống giáo dục quốc dân, Luật Giáo dục nghề nghiệp, thi tốt nghiệp trung học phổ thông và tuyển sinh đại học năm 2015, Chương trình giáo dục phổ thông tổng thể, sử dụng ODA cho giáo dục đào tạo và dạy nghề, môi trường đầu tư cho giáo dục.

 Hoạt động hợp tác quốc tế được chú trọng và đã xây dựng mối quan hệ của Hiệp hội với các đối tác nước ngoài. 

Thứ hai, thông qua Phương hướng, kế hoạch hoạt động năm 2017 của Hiệp hội với những nhóm nội dung chính sau: 

(1) Hoạt động hỗ trợ các trường đại học, cao đẳng và công tác kiểm định chất lượng giáo dục thông qua các hoạt động gồm tổ chức các khóa bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho các trường đại học, cao đẳng về nâng cao năng lực quản trị trường, quản trị tài chính, chiến lược phát triển, hợp tác quốc tế…; 

Kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục đại học và các chương trình đào tạo; đào tạo bồi dưỡng kiểm định viên cho các cơ sở giáo dục và hướng dẫn tự đánh giá theo tiêu chuẩn kiểm định chất lượng giáo dục do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành. 

(2) Nghiên cứu, phân tích các chủ trương, chính sách, văn bản quy phạm pháp luật của Nhà nước, Chính phủ, Bộ Giáo dục và Đào tạo liên quan đến giáo dục đại học để góp ý sửa các luật về giáo dục và các văn bản dưới luật cho phù hợp với tinh thần của Nghị quyết 29;

Tiếp tục nghiên cứu, phân tích những nội dung về tự chủ đại học đối với các trường công lập, các chuẩn quốc gia về giáo dục đại học, phân luồng trong giáo dục đại học, khung cơ cấu hệ thống giáo dục quốc dân, Chuẩn năng lực cho các chương trình đào tạo, phân tầng và phân loại các trường đại học.... 

(3)Hoạt động hợp tác quốc tế gồm mở rộng hợp tác quốc tế với đối tác nước ngoài để tổ chức các hội thảo quốc tế cập nhật về những thành tựu trong giáo dục đại học và nghiên cứu khoa học mới nhất trên thế giới. 

10 sự kiện nổi bật của Hiệp hội các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam năm 2016

(4) Hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển bao gồm đóng góp ý kiến với Bộ Giáo dục và Đào tạo để xây dựng các đề xuất nhiệm vụ theo định hướng cho Chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia giai đoạn 2016-2020;

Xây dựng từ 3-5 đề xuất về nhiệm vụ nghiên cứu khoa học cho Bộ Giáo dục và Đào tạo và bảo vệ thành công 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp nhà nước. 

(5) Thúc đẩy công tác thông tin - truyền thông và Hỗ trợ sinh viên gồm định hướng giữ vững hoạt động của Tạp chí Giáo dục và Xã hội, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam; 

Phối hợp với các báo, đài để tuyên truyền rộng rãi, đa chiều các hoạt động của Hiệp hội, của Bộ và ngành Giáo dục và Đào tạo; 

Hợp tác với Nhà xuất bản Thông tin và truyền thông của Bộ Thông tin và truyền thông nhằm khai thác nguồn sách từ các trường, tuyển chọn xuất bản một số sách, tài liệu phục vụ đào tạo đại học; 

Về công tác sinh viên: định hướng triển khai hệ thống các cơ sở Câu lạc bộ và hoạt động hướng nghiệp với các chuỗi sự kiện “Việc làm và cơ hội nghề nghiệp dành cho sinh viên”.

Sáu vấn đề cần tháo gỡ để cứu hệ thống trường ngoài công lập

Thứ ba, cùng với việc đảm bảo nguyên tắc tự chủ, độc lập, Hiệp hội tiếp tục chủ động tăng cường xây dựng và thực hiện có hiệu quả đối với những Chương trình phối hợp đã và sẽ ký kết với các Bộ, Ban ngành và các tổ chức (Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, các Hội, cơ sở giáo dục đại học và các tổ chức trong và ngoài nước) để có thêm những hỗ trợ và các nguồn lực cần thiết  giúp cho hoạt động của Hiệp hội đạt hiệu quả cao. 

Thứ tư, đảm bảo kịp thời thông tin hai chiều giữa Thường trực Hiệp hội và các hội viên Hiệp hội để cùng xây dựng và thực hiện các hoạt động của Hiệp hội; đồng thời giải quyết những khó khăn phát sinh trong quá trình thực hiện các hoạt động của Hiệp hội.

Thứ năm, mở rộng hoạt động của các câu lạc bộ đã có của Hiệp hội; quản lý tốt  hoạt động của các tổ chức trực thuộc (trung tâm, viện,...); củng cố và tăng cường cán bộ đủ năng lực, nhiệt tình cho các phòng ban của Hiệp hội, đặc biệt là Văn phòng đại diện tại Thành phố Hồ Chí Minh để Văn phòng có khả năng tổ chức thêm nhiều hoạt động tại khu vực phía Nam.

Thứ sáu, xây dựng kế hoạch và các giải pháp khả thi để tăng nguồn thu cho Quỹ Hiệp hội nhằm giảm bớt khó khăn về tài chính; có biện pháp và chế tài về đóng hội phí để thực hiện Điều lệ của Hiệp hội.

Thứ bảy, rà soát lại các quy chế Hiệp hội đã ban hành, đề xuất Ban Chấp hành sửa đổi, điều chỉnh và bổ sung những nội dung và những điều khoản chưa phù hợp, tháo gỡ các vướng mắc về khách quan và chủ quan.

Đồng thời, rà soát lại danh sách hội viên, danh sách Ban chấp hành, Ban Thường vụ Hiệp hội từ đó có cơ sở đề xuất tinh giản và bầu bổ sung Ban Chấp hành để củng cố tổ chức bộ máy của Hiệp hội đảm bảo vận hành được thuận lợi, hoàn thành hiệu quả các Nghị quyết, Phương hướng mà Đại hội nhiệm kỳ I đã đề ra.

Thứ tám, phối hợp cùng Ban Kiểm tra của Hiệp hội nắm bắt cụ thể tình hình thực hiện Điều lệ, các Nghị quyết của Hội viên, cũng như các chức danh được bầu và đề xuất biện pháp nâng cao ý thức trách nhiệm, tham gia sinh hoạt đầy đủ, hỗ trợ và phối hợp thực hiện các hoạt động chung để Hiệp hội ngày càng phát triển bền vững.

Linh Hương