Cực đẹp: Những bức ảnh về chim của Tim Laman

03/10/2011 14:30 Theo Xomnhiepanh
Tim Laman là một tiến sĩ sinh vật học chuyên nghiên cứu các loài động vật quý hiếm, ông xem máy ảnh như là một công cụ giao tiếp với các loài sinh vật đó.
Theo Xomnhiepanh