Hãy noi gương Đồng Tháp

Hãy noi gương Đồng Tháp
(GDVN) - Công tác phổ cập giáo dục vốn nhân văn đã bị khá nhiều trường lợi dụng làm méo mó. Họ chỉ vì thành tích đã làm mất đi ý nghĩa tốt đẹp của công tác này.