TP.HCM yêu cầu các trường không được lập danh mục, đóng gói SGK "bia kèm lạc"

02/07/2022 06:58
Việt Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh yêu cầu các đơn vị trường học thực hiện nghiêm các quy định về sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo.

Ngày 30/6/2022, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh – ông Nguyễn Văn Hiếu đã ký văn bản 2253/GDĐT-VP, về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 643/CT-BGDĐT ngày 10/6/2022 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Theo đó, Sở này yêu cầu các giáo viên, cán bộ quản lý các cấp không được lạm dụng vị trí công tác của mình để ép buộc, vận động học sinh, học viên hoặc phụ huynh mua xuất bản phẩm tham khảo dưới bất kỳ hình thức nào.

Lưu ý các cơ sở giáo dục không được thực hiện việc lập danh mục, đóng gói bộ sách giáo khoa kèm sách bài tập, sách tham khảo, đề cương và các tài liệu (ngoài danh mục sách giáo khoa đã được phê duyệt) để giới thiệu cho học sinh, phụ huynh mua và sử dụng.

Đề nghị các cơ sở giáo dục bố trí nguồn kinh phí hợp lý để mua sách giáo khoa cho thư viện trường, tổ chức cho học sinh mượn sách giáo khoa để học tập, vận động học sinh quyên góp, ủng hộ sách giáo khoa cũ vào thư viện để học sinh các lớp sau tiếp tục được mượn và sử dụng.

Sách giáo khoa lớp 5 năm học 2022-2023 (ảnh minh họa: báo Nhân Dân)

Sách giáo khoa lớp 5 năm học 2022-2023 (ảnh minh họa: báo Nhân Dân)

Các trưởng phòng chuyên môn trực thuộc Sở, trưởng phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện và thành phố Thủ Đức, hiệu trưởng các trường trung học phổ thông, Giám đốc các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên thực hiện nghiêm việc tổ chức triển khai, quán triệt tuyên truyền đến tất cả các cán bộ, giáo viên và nhân viên Chỉ thị của Bộ về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Quán triệt, tuyên truyền đến từng cán bộ quản lý, giáo viên, học sinh việc giữ gìn, bảo quản sách giáo khoa để sách được sử dụng lâu bền.


Phụ huynh Tiểu học Võ Thị Sáu phản ánh mua SGK “bia kèm lạc”, nhà trường nói gì?

Tăng cường công tác truyền thông bằng nhiều hình thức phù hợp, để phụ huynh, học sinh và cộng đồng xã hội biết, đồng thuận với ngành giáo dục thực hiện tốt Chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc sử dụng sách giáo khoa, sách tham khảo trong các cơ sở giáo dục phổ thông.

Yêu cầu phòng giáo dục và đào tạo các quận huyện, thành phố Thủ Đức tăng cường công tác kiểm tra, giám sát các cơ sở giáo dục thuộc phân cấp quản lý, trong việc phối hợp với các đơn vị có liên quan đến việc cung ứng sách giáo khoa, và trong việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng xuất bản phẩm tham khảo.

Các phòng chuyên môn trực thuộc Sở thường xuyên theo dõi, nắm thông tin về tình hình triển khai tại các cơ sở.

Sở Giáo dục và Đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị tổ chức thanh tra việc cung ứng sách giáo khoa, việc triển khai thực hiện các quy định về quản lý, sử dụng các xuất bản phẩm theo đúng tinh thần thông tư, chỉ thị của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Việt Dũng