Phát hiện 2 đạo sắc cổ thời Lê

27/03/2012 09:03 Theo tamnhin.net
Có 2 đạo sắc cổ thời Lê rất quý vừa mới được tìm thấy tại nhà thờ chi 5 họ Nguyễn Ngọc ở khối 6 phường Trung Lương, thị xã Hồng Lĩnh (Hà Tĩnh).

Hiện 2 đạo sắc này đang được Ông Nguyễn Ngọc Tường lưu giử và bảo quản 

Theo Ông Hồ Bách Khoa phòng di sản SVHTTDL Hà Tĩnh cho biết sắc cổ trên có kích thước đều nhau (130 cm x 70 cm), còn nguyên, nét chữ đẹp, rõ. Được con cháu trong dòng tộc bảo lưu rất cẩn thận đây là sắc phong quý hiếm có từ rất sớm trong các triều vua trị vì. Nội dung như sau:

Đạo sắc có niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 2:

Phiên âm: Cảnh Hưng nhị niên, nhị nguyệt, thập ngụ nhật. Thiên Lộc huyện, Minh Lương xã, cựu xã chính Nguyễn Danh Nho, Vị cung tiến tiền thục dị phong quốc. Dụng dị kinh chỉ hoài ứng huyện Thừa khả vị Tiến công thứa lang Vĩnh Khang huyện thừa hạ chế cố sắc.

Dịch nghĩa:  Sắc cho ông Nguyễn Danh Nho, người xã Minh Lương, huyện Thiên Lộc  đã có đang tiền, lúa cho nhà nước sử dụng . Căn cứ theo huyện Vĩnh Khang đệ tấu nên được ban sắc này.

Ngày 15 tháng 2 đời  Cảnh Hưng năm thứ 2 (1741).

Đạo sắc có niên hiệu Cảnh Hưng năm thứ 3: 

Phiên âm: Cảnh Hưng tam niên, tam nguyệt, thập ngụ nhật. Sác tiến công thứ lang Vĩnh Khang huyện thừa hạ chế Nguyễn Nho Danh, vị chi xuất gia đinh, tùy thị Trung Tả hiệu quan thảo tặc đông nam, đẳng đao trảm trắc đặc thủ, cầm hoạch tặc đồ dự hữu quân công dị kinh, chỉ hoài ứng bệ ngục chức khả vệ Tiến công lang điện tiền tư điển. Ngục thửa ngục thừa hạ cố sắc.

Dịch nghĩa: Sắc cho ông Nguyễn Danh Nho người Vĩnh Khang, tỉnh Thanh Hóa, chức vụ Thị Trung tả hiệu, chém được đầu giặc ở phía đông nam huyện Vĩnh Khang. Dâng đầu giặc tại điện tiền. Nay được ban sắc này.

Ngày 15 tháng ba năm thứ ba đời Cảnh Hưng (1743).

Theo các nhà nghiên cứu bảo tàng, đây là 2 đạo sắc cổ có niên đại khá sớm (niên hiệu Cảnh Hưng - triều vua Lê Ý Tông) có giá trị được phát hiện trên đại bàn tỉnh Hà Tĩnh

Theo tamnhin.net