Trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo bằng...nâng điểm liệt

04/10/2018 06:11
Phương Linh
(GDVN) - Kể từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019, Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh quyết định nâng điểm liệt của trường lên thành dưới 3 điểm.

Ngày 1/10/2018, Phó Giáo sư Đỗ Văn Dũng – Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh đã ký quyết định 1854, về việc tính điểm học phần với sinh viên đại học chính quy.

Theo đó, bắt đầu từ học kỳ 2, năm học 2018 – 2019, nhà trường quyết định bổ sung vào Hướng dẫn thực hiện Quy chế đào tạo đại học và cao đẳng chính quy theo hệ thống tín chỉ. Cách tính điểm đánh giá bộ phận, điểm học phần như sau:

Nếu điểm thi cuối kỳ của học phần đạt dưới 03 (ba), nhỏ hơn điểm tổng kết tính từ các điểm đánh giá bộ phận (kể cá điểm thi cuối kỳ), thì lấy điểm thi cuối kỳ làm điểm học phần.

Trường đại học nâng cao chất lượng đào tạo bằng...nâng điểm liệt ảnh 1
Quyết định 1854 của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: CTV)

Phòng đào tạo nhà trường đưa ra một ví dụ, nếu sinh viên được điểm tổng kết giữa kỳ là 9,5, còn điểm thi cuối kỳ là 2,5 điểm.

Nếu theo cách tính điểm cũ, thì điểm trung bình môn của sinh viên này sẽ là 6,0 (hai điểm giữa và cuối kỳ cộng lại chia hai),

Tuy nhiên, theo cách tính điểm mới, do điểm thi cuối kỳ thấp hơn 3 điểm, điểm thi cuối kỳ cũng thấp hơn điểm trung bình tính từ các điểm đánh giá bộ phận (6,0 điểm), nên điểm tổng kết học phần của sinh viên này sẽ là 2,5 điểm.

Sinh viên có điểm thi cuối kỳ từ 3,0 trở lên, cách tính điểm học phần vẫn áp dụng theo cách cũ, nên quyết định này chỉ có tác động đối với sinh viên nào có điểm thi cuối kỳ dưới 3 điểm.

Nhiều sinh viên của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, cách tính điểm này là gắt quá, nhưng cũng có sinh viên đánh giá, cách tính điểm của nhà trường như vậy càng làm sinh viên có thêm động lực để học.

Đại diện lãnh đạo nhà trường chia sẻ, cách tính điểm mới này chỉ với một mục tiêu duy nhất là nhằm nâng cao hơn nữa chất lượng đào tạo của nhà trường.

Phương Linh