Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục là cơ sở thực hành sư phạm

18/07/2019 10:57
Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục
(GDVN) - Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục nhận thấy cần cung cấp các thông tin liên quan, giúp cho người đọc hiểu thêm về trường thực hành sư phạm.

LTS: Ngày 12/7/2019, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết Ai cho Đại học Giáo dục mở trường phổ thông, thu tiền gấp 40 lần trường công?, phản ánh vấn đề Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là trường công lập, nhưng thu học phí cao hơn so với các quy định hiện hành.

Ngày 17/7/2019, Hiệu trưởng Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục - Tiến sĩ Nguyễn Thị Hương có bài viết phản hồi về các thông tin Báo nêu, theo quy định của Luật Báo chí, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam đăng tải nguyên văn ý kiến của Nhà trường để đảm bảo tính khách quan, đa chiều.

Ngày 12/7/2019, Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam có bài viết đề cập đến Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Bài báo tiếp cận từ phương diện loại hình trường phổ thông quy định trong Luật Giáo dục hiện hành, đặt ra một vài câu hỏi trên cơ sở phân tích một số quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật liên quan. 

Tuy nội dung bài báo phân tích không sai các quy định, văn bản quy phạm pháp luật, nhưng có thể góc độ tiếp cận chưa phản ánh hết về Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục là Trường Công lập thực hành chất lượng cao.

Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục thuộc Trường Đại học Giáo dục- Đại học Quốc gia Hà Nội nhận thấy cần cung cấp bổ sung các thông tin liên quan, giúp cho người đọc hiểu thêm về Nhà trường.

Cơ sở Công lập thực hành sư phạm

Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục được thành lập theo Quyết định số 1036/QĐ-UBND ngày 3/3/2016 của Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội và được ghi rõ trong quyết định là “loại hình trường thực hành”, trực thuộc Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội.

Ảnh minh họa, Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục cung cấp.
Ảnh minh họa, Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục cung cấp.

Trường Đại học Giáo dục - Đại học Quốc gia Hà Nội là một trong những trường sư phạm trọng điểm đào tạo giáo viên phổ thông các cấp học, nghiên cứu và áp dụng các thành tựu mới trong lĩnh vực khoa học sư phạm, quản lý giáo dục, nên hoạt động thực hành đóng vai trò vô cùng quan trọng.

Theo Khoản 3, Điều 78, Mục 2, Chương VI, Luật Giáo dục hiện hành quy định: Trường sư phạm có trường thực hành hoặc cơ sở thực hành.

Theo Khoản 2, Điều 2, Chương I, Quy chế hoạt động của trường thực hành sư phạm ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BGDĐT ngày 16/5/2014 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, quy định:

Trường thực hành sư phạm là trường mầm non, trường phổ thông trực thuộc cơ sở đào tạo giáo viên (do cơ sở đào tạo giáo viên đề xuất thành lập) hoặc trực thuộc cơ quan quản lý giáo dục địa phương (gọi là trường thuộc địa phương).
 
Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục tự chủ cung cấp dịch vụ giáo dục chất lượng cao

Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương khóa XII đã ban hành Nghị quyết số 19-NQ/TW về việc tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo Điểm (2), mục 2, phần III Nhiệm vụ, giải pháp, Nghị quyết 19-NQ/TW chỉ rõ:

Trường hợp cần thiết phải thành lập mới đơn vị sự nghiệp công lập, thì đơn vị đó phải tự bảo đảm toàn bộ về tài chính (trừ trường hợp phải thành lập mới để cung ứng dịch vụ sự nghiệp công cơ bản, thiết yếu).

Trước đó trong mục 2.2 (Mục tiêu cụ thể - giai đoạn đến năm 2021) thuộc phần II, Quan điểm chỉ đạo và mục tiêu, Nghị quyết số 19/NQ-TW chỉ đạo:

Hoàn thành lộ trình tính giá dịch vụ sự nghiệp công (tính đủ tiền lương, chi phí trực tiếp, chi phí quản lý và khấu hao tài sản) đối với một số lĩnh vực cơ bản như y tế, giáo dục - đào tạo, giáo dục nghề nghiệp.

Điều 14, Chương I, Luật Giáo dục hiện hành quy định quản lý nhà nước về giáo dục, theo đó Nhà nước tập trung quản lý chất lượng giáo dục, thực hiện phân công, phân cấp quản lý giáo dục, tăng cường quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm của cơ sở giáo dục.

Khoản 4, Điều 58 - Nhiệm vụ và quyền hạn của nhà trường, Mục 2, Chương III, Luật Giáo dục hiện hành quy định, Nhà trường được huy động, quản lý, sử dụng các nguồn lực theo quy định của pháp luật.

Trên cơ sở các chủ trương, chính sách và quy định của Pháp luật nêu trên, Trường Đại học Giáo dục cũng như Đại học Quốc gia Hà Nội chỉ đạo Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục xây dựng tự chủ và cung cấp các dịch vụ giáo dục đào tạo chất lượng, đáp ứng nhu cầu của người học. 

Trường có địa chỉ tại phố Kiều Mai, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội, cơ sở vật chất thuê hơn 10.000 mét vuông, bao gồm 3 tòa nhà khang trang, rộng rãi với hơn 70 phòng học phục vụ cho giảng dạy, các câu lạc bộ, ăn trưa, bán trú đảm bảo yêu cầu giảng dạy và học tập chất lượng, hiệu quả cao được xã hội, các bậc phụ huynh học sinh ghi nhận, đánh giá cao mô hình tự chủ của Trường Trung học phổ thông Khoa học Giáo dục. 

Trường Trung học phổ thông Khoa học giáo dục