Xin Quốc hội thận trọng khi tăng tuổi hưu

Xin Quốc hội thận trọng khi tăng tuổi hưu
(GDVN) - Muốn tăng tuổi hưu mong Chính phủ tìm cách giải quyết tình trạng thất nghiệp trước, hãy cho các em có cơ hội được làm việc, tránh tình trạng mất nhân tài.