Vĩnh Phúc cắt giảm nhiều cuộc thi đặc thù thuộc lĩnh vực giáo dục

05/12/2023 09:02
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN-Nhiều cuộc thi đặc thù của ngành GD triển khai trên địa bàn tỉnh trước đây, nay không có trong danh mục phê duyệt của UBND tỉnh sẽ không có căn cứ thực hiện.

Cuối tháng 11/2023, Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc ban hành Quyết định số 2553/QĐ-UBND về việc phê duyệt danh mục các kỳ thi thuộc lĩnh vực giáo dục được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, 2 kỳ thi/cuộc thi được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt tổ chức trên địa bàn tỉnh gồm:

1. Kỳ thi tuyển/xét tuyển viên chức; thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành Giáo dục.

2. Kỳ thi khảo sát chất lượng các môn văn hóa đối với học sinh lớp 5, lớp 9, cấp trung học phổ thông.

Ủy ban nhân dân tỉnh giao Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan hướng dẫn, triển khai tổ chức các kỳ thi đặc thù thuộc lĩnh vực giáo dục trên địa bàn tỉnh đảm bảo thiết thực, hiệu quả, đúng quy định.

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc Tiểu học cấp tỉnh (Vĩnh Phúc) năm 2022. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Hội thi Giáo viên chủ nhiệm giỏi bậc Tiểu học cấp tỉnh (Vĩnh Phúc) năm 2022. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc

Ngày 30/11/2023, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc ban hành văn bản số 2120/SGDĐT-KTQLCLGD hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 12/2023/NQ-HĐND ngày 20/7/2023 của Hội đồng nhân dân tỉnh. Văn bản nêu rõ đối tượng dự thi, tần suất thi, cấp triển khai thực hiện và nội dung – mức chi, căn cứ thực hiện đối với các cuộc thi do Ủy ban nhân dân phê duyệt.

Theo đó, kỳ thi đánh giá chất lượng các môn văn hóa dành cho học sinh lớp 5 chỉ tổ chức tối đa 1 đợt khảo sát/năm học, do Sở Giáo dục và Đào tạo (cấp tỉnh) thực hiện, không tổ chức khảo sát ở cấp trường và cấp huyện.

Đối với bậc trung học cơ sở, chỉ khảo sát đầu ra lớp 9 không quá 1 lần/năm học ở cấp huyện; không tổ chức khảo sát ở cấp cấp tỉnh và cấp trường.

Đối với bậc trung học phổ thông, học sinh lớp 10, 11, chỉ tổ chức khảo sát tối đa 1 lần ở cấp trường/năm học; không tổ chức ở cấp tỉnh. Riêng học sinh lớp 12, tổ chức thi tối đa 2 lần ở cấp tỉnh/năm học; không tổ chức ở cấp trường.

Đối với việc thi tuyển/xét tuyển viên chức, căn cứ nhu cầu và điều kiện thực tế của địa phương, các huyện/thành phố và đội ngũ giáo viên trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ủy ban nhân dân huyện/thành phố sẽ chủ động trong công tác tổ chức tuyển dụng đảm bảo bổ sung đội ngũ kịp thời, đáp ứng yêu cầu giảng dạy.

Đối với kỳ thi/xét thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức ngành giáo dục, căn cứ quy định nhà nước, yêu cầu của đội ngũ viên chức địa phương, Sở sẽ tham mưu trong công tác tổ chức để đảm bảo đánh giá chuẩn giáo viên thăng hạng chức danh nghề nghiệp.

Các cuộc thi thuộc lĩnh vực giáo dục được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt. Ảnh chụp màn hình

Các cuộc thi thuộc lĩnh vực giáo dục được Ủy ban nhân dân tỉnh Vĩnh Phúc phê duyệt. Ảnh chụp màn hình

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, trước đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã trình Ủy ban nhân dân tỉnh dự thảo quyết định phê duyệt danh mục các kỳ thi, cuộc thi, hội thi đặc thù thuộc lĩnh vực Giáo dục được tổ chức trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc trình phê duyệt 8 kỳ thi, cuộc thi, hội thi. Tuy nhiên, tại văn bản phê duyệt, Ủy ban nhân dân tỉnh đã cắt giảm từ 8 xuống còn 2 kỳ thi/cuộc thi.

Như vậy, nhiều cuộc thi đặc thù của ngành Giáo dục triển khai trên địa bàn tỉnh Vĩnh Phúc trước đây, nay không có trong danh mục phê duyệt của Ủy ban nhân dân tỉnh sẽ không có căn cứ thực hiện, bao gồm: thi hùng biện/tranh biện tiếng Anh dành cho học sinh phổ thông; Giao lưu kỹ năng sống cho học sinh phổ thông; Tìm hiểu ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản lý, giảng dạy và học tập; Cấp chứng chỉ ứng dụng công nghệ thông tin và các cuộc thi/hội thi ở bậc học mầm non như Bé khoẻ, bé tài năng; Bếp ăn một chiều đảm bảo dinh dưỡng và vệ sinh an toàn thực phẩm…

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc, các cuộc thi cấp Bộ vẫn thực hiện theo văn bản hướng dẫn, quy định của Bộ. Các cuộc thi trên mạng của các cơ quan, đơn vị dành cho học sinh, giáo viên tham gia với tinh thần tự nguyện. Sở Giáo dục và Đào tạo Vĩnh Phúc không đứng ra tổ chức, không cấm và cũng không đưa kết quả vào xét thi đua, đánh giá cuối năm học.

Doãn Nhàn