Năm mèo nói chuyện… chuột (2)

Năm mèo nói chuyện… chuột (2)
GDVN- Chừng nào GD vẫn còn bị liên tưởng đến “chuột chạy cùng sào” và “chuột bạch” thì tiến trình đổi mới căn bản, toàn diện khó có thể mang lại kết quả mỹ mãn.

Dễ gì thoát được…VNEN

Dễ gì thoát được…VNEN
GDVN- Các địa phương, nhà trường, giáo viên đã từng phản đối, từ bỏ, phê phán VNEN thì tới đây VNEN đã được lồng vào chương trình mới một cách khá hoàn hảo.

Ta biết khóc hay cười cho năm cũ?

Ta biết khóc hay cười cho năm cũ?
(GDVN) - Tổng kết những sự kiện vui buồn của ngành giáo dục trong năm 2018, thầy giáo Nguyễn Cao gửi gắm những suy tư, tình cảm trong bài thơ "Những vui buồn năm cũ".