Giáo dục Đại học Việt Nam sẽ phân thành 3 tầng, 5 hạng

Giáo dục 24h

Phương Thảo

(GDVN) - Các cơ sở giáo dục đại học Việt Nam sẽ được phân thành 3 tầng, mỗi tầng có 5 hạng. Trong đó, hạng đầu và hạng chót, mỗi hạng chiếm 10%.

Theo Dự thảo, ở mỗi "tầng", các trường sẽ được xếp theo 5 hạng. Các hạng được tính theo phần trăm (%) số các trường trong từng tầng, được chia theo nhóm từ cao xuống thấp, được làm tròn số, cụ thể như sau:

Hạng 1 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng cao nhất.

Hạng 2 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 1.

Hạng 3 là nhóm 40% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 2.

Hạng 4 là nhóm 20% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng sau hạng 3.

Hạng 5 là nhóm 10% các cơ sở đào tạo có kết quả xếp hạng thấp nhất.

Ảnh minh họa

Việc xếp hạng cơ sở giáo dục đại học được thực hiện theo chu kỳ 2 năm một lần, do Bộ GD&ĐT lựa chọn, ủy nhiệm cho một tổ chức xếp hạng các cơ sở giáo dục đại học.

Việc phân tầng, xếp hạng nhằm phục vụ công tác quy hoạch mạng lưới cơ sở  giáo dục đại học, công khai minh bạch chất lượng đào tạo, tạo sự cạnh tranh lành mạnh,v.v...

Dự thảo cũng quy định các cơ sở đào tạo giáo dục Việt Nam sẽ có các "tầng" theo định hướng nghiên cứu, định hướng ứng dụng và định hướng thực hành.

Nhóm định hướng nghiên cứu có nhiệm vụ đào tạo nguồn nhân lực từ trình độ đại học đến trình độ tiến sĩ trong các lĩnh vực khoa học đa dạng, cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho các viện nghiên cứu, các trường đại học, học viện trong cả nước, đóng vai trò chủ lực trong xây dựng đội ngũ nhân lực để phát triển nền kinh tế tri thức.

Nhóm định hướng ứng dụng cung cấp nguồn nhân lực chủ yếu cho giai đoạn công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Nhóm định hướng thực hành là trường cao đẳng, đào tạo nguồn nhân lực có trình độ cao đẳng trở xuống phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế-xã hội của các địa phương.

Việc phân tầng được thực hiện theo từng giai đoạn, mỗi giai đoạn 10 năm, do Thủ tướng duyệt.

Phương Thảo
Từ khóa :
Giáo dục , giao duc , luận án tiến sĩ , phân tầng đại học , xếp hạng đại học , 3 tầng , 5 hạng.
Giáo dục Đại học Việt Nam sẽ phân thành 3 tầng, 5 hạng
Chủ đề : Tiêu cực trong giáo dục - đào tạo
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Chủ đề : Các kỳ thi năm 2014
Bình luận
Nguyễn Hiền
4

Khả năng hội nhập vào dòng chảy nhân lực toàn cầu mới là mục tiêu của các trường Đại học sinh sau đẻ muộn và nhiều nhiệt tâm. Vươn lên bằng con đường tự lực, không sáo mòn, tự kỷ bằng thành tích, triệt tiêu tư duy bao cấp, chấp nhận thử thách trước những cây cỗ thụ già nua sợ phong ba bão táp.....

Minh Sâm
19

Nếu các cơ quan nhà nước và DNNN không áp dụng cơ chế tiền lương theo vị trí công việc mà tiếp tục trả lương theo tấm bằng thì việc xếp hạng các trường ĐH chưa có tác động tích cực vào cuộc sống. Trong điều kiện kinh tế - xã hội ngày nay đã khác xa với thời kỳ đất nước còn chiến tranh mà chúng ta còn coi tấm bằng ĐH có nguồn gốc xuất xứ khác nhau đều có giá trị ngang nhau thì câu chuyện đưa GD ĐH Việt Nam hội nhập quốc tế còn là chặng đường xa.

TrungDung
4

Việc phân hạng theo tiêu chí chất lượng là tốt. Xong tôi e ở VN khó là ở chỗ sử dụng kết quả của các trường phân hạng như thế nào ? Đã có rất nhiều ý kiến về thực trạng này. Thi đủ điểm sàn bằng ĐH điểm cao và thuộc hàng 5C thì vẫn có công ăn việc làm còn trường cao điểm (27 điểm trượt) thậm chí khi ra trường phải làm trái nghề được đào tạo để kiếm sống. Vả lại thiết nghĩ vai trò quản lý số lượng và chất lượng ĐH k thể thiếu đc. Mở ĐH tràn lan, không có quy hoạch chỉ tiểu để vấn nạn ĐH nhứcnhoi

Khánh Linh - Hà Nội
17

ĐH Việt Nam từ lâu đã phân tầng rồi nhưng cơ quan nhà nước chưa có quy định thôi. Giữa các trường ĐH khác nhau có chất lượng đội ngũ cán bộ giảng dạy, cơ sở vật chất... quá cách biệt; chất lượng đầu vào thì có trường 27 điểm vẫn trượt, nhưng có trường chỉ đạt điểm sàn là đậu. Riêng hệ ĐH chuyên tu, ĐH hệ VHVL (tại chức) trong giai đoạn hiện nay chỉ tập hợp những người đi lấy bằng ĐH chứ không thể nói là đi học. Dù đã quá muộn nhưng ĐH Việt Nam sẽ phân thành 3 tầng, 5 hạng là cấp thiết.

hhlink
0

Cầm tấm bằng tốt nghiệp đại học xếp hạng 5 thì về đuổi gà

Cẩm Bình
13

Giáo dục Đại học Việt Nam được phân thành 3 tầng, 5 hạng là một thông điệp mạnh mẽ tấn công váo thành trì của tư duy hành chính quan liêu về đánh giá chất lượng đào tạo ở các trường ĐH. Đây thực sự là khâu dột phá đổi mới quan điểm và nhận thức để đưa hệ thống trường ĐH Việt Nam hội nhập quốc tế. Xã hội không thể chấp nhận quy định hành chính bằng lối tư duy chủ quan duy ý chí về bằng ĐH của các cơ sở đào tạo khác nhau, giữa các hệ đào tạo khác nhau đều có giá trị ngang nhau.

Nguyễn Hiền
0

Rất tán đồng ý kiến của bạn Cẩm Bình. Hiện đang có ý kiến cấp cao chỉ áp dụng phân tầng, phân hạng những trường ngoài bao cấp. Thiết nghĩ đó là tư duy "tự phong thần" con đẻ của thể chế bao cấp. Nó làm mất tính bình đẵng, công khai thực lực, và cản trở cải cách triệt để. Tôi dám chắc trong 5-10 năn nữa nhiều học sinh giỏi sẽ sẵn sàng thi vào các trường mà "lòng dân" thật sự chọn lựa. Nhà nước sẽ chịu trách nhiệm tạo một thị trường đào tạo minh bạch và hiệu quả cho con em chúng ta...

Xem thêm bình luận
Tin khác