Quy định mới về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học

Giáo dục 24h

Hà Đỗ

(GDVN) - Bộ GD&ĐT đang nâng cao chất lượng đào tạo trình độ đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có tính cạnh tranh cao trên thị trường lao động.

Theo quy định mới của Bộ GD&ĐT các cơ sở đào tạo có đủ điều kiện quy định sẽ được tổ chức giảng dạy chương trình chất lượng cao.

Chương trình chất lượng cao (viết tắt là CTCLC) là CTĐT có các điều kiện đảm bảo chất lượng và chuẩn đầu ra cao hơn CTĐT đại trà tương ứng.

Theo đó, chuẩn đầu ra của CTĐT chất lượng cao về năng lực chuyên môn; năng lực ngoại ngữ; năng lực ứng dụng công nghệ thông tin; năng lực dẫn dắt, chủ trì và làm việc nhóm; khả năng thích nghi với môi trường công tác của sinh viên sẽ cao hơn của CTĐT đại trà tương ứng; riêng năng lực ngoại ngữ tối thiểu đạt bậc 4/6 theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương đương).

Ảnh minh họa

Thực hiện theo học chế tín chỉ, sử dụng triệt để phương pháp giảng dạy mới theo hướng phát huy năng lực cá nhân của sinh viên, tăng cường rèn luyện kĩ năng mềm, kĩ năng làm việc nhóm, kĩ năng thuyết trình, kĩ năng sử dụng các trang thiết bị hiện đại và các phần mềm chuyên dụng để giải quyết các nội dung chuyên môn.

Có ít nhất 20% số tín chỉ các học phần thuộc khối kiến thức cơ sở ngành, ngành và chuyên ngành được dạy bằng ngôn ngữ của CTĐT nước ngoài hoặc Tiếng Anh, trong đó có ít nhất 1/2 số tín chỉ nêu trên do giảng viên uy tín của các trường đại học nước ngoài.

Riêng giảng viên dạy lý thuyết các học phần thuộc khối kiến thức ngành, chuyên ngành phải có trình độ tiến sĩ hoặc chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có trình độ thạc sĩ tốt nghiệp ở các trường đại học của các nước phát triển đúng ngành hoặc thuộc ngành gần (đối với các ngành đặc thù); phải có trình độ ngoại ngữ bậc 5/6 trở lên theo khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam (hoặc tương tương) hoặc được đào tạo trình độ đại học trở lên toàn thời gian ở nước ngoài bằng ngôn ngữ đó.

Hà Đỗ
Từ khóa :
thủ khoa đại học ngoại thương , thủ khoa 2014 , thủ khoa , đại học ngoại thương , phạm đức toàn , thi đại học , điểm thi đại học , điểm thi , điểm trường ngoại thương , thủ khoa ngoại thương , thủ khoa cao điểm nhất cả nước
Quy định mới về đào tạo chất lượng cao trình độ đại học
Chủ đề : Góc nhìn Giáo dục
Chủ đề : Kinh nghiệm giáo dục
Chủ đề : Các kỳ thi năm 2014
Bình luận
Thanh Hà
4

Trong nền kinh tế thị trường không thể tồn tại kiểu lý luận: bằng ĐH của các cơ sở đào tạo khác nhau, giữa các hệ đào tạo khác nhau đều có giá trị như nhau. Thị trường lao động đã tạo môi trường cạnh tranh chất lượng nguồn nhân lực, sức lao động luôn tồn tại dưới dạng hàng hóa đặc biệt và được biểu hiện về năng lực cạnh tranh thuộc về nguồn nhân lực chất lượng cao. Muốn đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao trước hết phải thay đổi quan điểm và nhận thức về sản phẩm GD-ĐT.

Xem thêm bình luận
Tin khác