3 đại học Việt Nam lọt bảng xếp hạng Times Higher Education 2021 Châu Á

04/06/2021 06:01
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Đó là Đại học Quốc gia Hà Nội, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội và Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh.

Ngày 02/06/2021, trong Bảng xếp hạng các trường đại học khu vực Châu Á năm 2021 do tạp chí Times Higher Education (THE Châu Á) công bố, Đại học Quốc gia Hà Nội tiếp tục có mặt trong năm thứ hai với vị trí trong nhóm 251 – 300, đứng đầu Việt Nam.

Bên cạnh Đại học Quốc gia Hà Nội hai cơ sở giáo dục đại học khác của Việt Nam cũng có mặt trong Bảng xếp hạng THE Châu Á 2020 là Trường Đại học Bách khoa Hà Nội được xếp trong nhóm 351- 400, và Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh nhóm 401+.

Tiếp tục duy trì vị thế đứng đầu Việt Nam trong năm thứ hai tham bảng xếp hạng các trường đại học Châu Á của THE năm 2021, với tổng số điểm cao nhất trong số ba cơ sở giáo dục đại học Việt Nam (26,9–29,6), Đại học Quốc gia Hà Nội còn có điểm cao nhất về 4/5 tiêu chí xếp hạng (Giảng dạy, Nghiên cứu, Trích dẫn và Triển vọng Quốc tế), trong khi Đại học Quốc gia thành phố Hồ Chí Minh có điểm cao nhất về tiêu chí Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ.


Đại học Quốc gia Hà Nội có mặt trong bảng xếp hạng THE Impact Rankings

So với kết quả xếp hạng năm 2020, Đại học Quốc gia Hà Nội đều tăng điểm ở tất cả các tiêu chí xếp hạng của bảng xếp hạng THE Châu Á. Trong đó, điểm tăng mạnh nhất ở tiêu chí Trích dẫn (8%), tiếp đó là tiêu chí Nghiên cứu (tăng 7,4%), 3 tiêu chí còn lại Giảng dạy, Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ và Triển vọng Quốc tế tăng nhẹ lần lượt là 1,6%, 1,6% và 0,6%.

Để thực hiện và công bố Bảng xếp hạng đại học Châu Á năm 2021, Times Higher Education đã sử dụng bộ tiêu chí gồm 13 chỉ số thuộc 5 nhóm Giảng dạy (30%), Nghiên cứu (30%), Chỉ số trích dẫn (30%), Thu nhập từ chuyển giao tri thức và công nghệ (7,5%) và Triển vọng Quốc tế (7,5%). Với cách đánh giá như vậy, những cơ sở giáo dục đại học không phải là đại học nghiên cứu hoặc không mạnh về nghiên cứu khó có thể có mặt trong Bảng xếp hạng này.

Năm 2021, có 551 cơ sở giáo dục thuộc 30 quốc gia/vùng lãnh thổ khu vực Châu Á được THE xếp hạng, trong khi năm 2020 chỉ có 500 trường, trong đó Việt Nam tiếp tục có ba cơ sở giáo dục của trong bảng xếp hạng này.

Kết quả xếp hạng năm 2021, top 5 đại học đứng đầu là Đại học Thanh Hoa (Tsinghua - Trung Quốc), thứ 2 là Đại học Bắc Kinh (Peking - Trung Quốc), thứ 3 là Đại học Quốc gia Singapore, thứ 4 là Đại học Hong Kong như kết quả xếp hạng năm 2020, thứ 5 là Đại học Kỹ thuật Nanyang, Singapore (thứ 6 năm 2020 và thay cho Đại học Công nghệ và Kỹ thuật Hồng Kông).

Thùy Linh