482 thí sinh Hà Nội không làm thủ tục dự thi quốc gia 2018

24/06/2018 18:38
Linh Hương
(GDVN) - Theo thống kê của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội có 79.625 thí sinh đăng ký dự thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018.

Theo báo cáo của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội chiều 24/6, tổng số thí sinh đăng ký dự thi: 79.625; trong đó có 75.458 thí sinh chưa tốt nghiệp và 4.167 thí sinh đã tốt nghiệp.

- Số Điểm thi: 123;

- Số phòng thi: 3.363;

- Số thí sinh vắng mặt làm thủ tục dự thi:482;

- Cán bộ coi thi vắng mặt: Không.

- Các hiện tượng khác: Không

Linh Hương