Chỉ đạo của Bộ Giáo dục về hướng dẫn ôn tập thi Quốc gia 2017

Hồng Ngọc
(GDVN) - Các sở giáo dục, các cơ sở giáo dục trung học và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng cần tăng cường học tập cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh về Quy chế thi..

Bộ GD&ĐT vừa có Công văn gửi các Sở GD&ĐT, các cơ sở giáo dục trung học và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng về công tác tổ chức dạy học học kỳ II và ôn tập thi THPT Quốc gia 2017, công văn do Thứ trưởng Bộ GD&ĐT Nguyễn Thị Nghĩa ký.

Theo đó, đối với việc tổ chức ôn tập để chuẩn bị cho Kỳ thi THPT Quốc gia 2017, Thứ trưởng Nghĩa yêu cầu các sở giáo dục, các cơ sở giáo dục trung học và Cục Nhà trường – Bộ Quốc phòng tăng cường học tập cho cán bộ quản lí, giáo viên, học sinh về Quy chế thi THPT quốc gia và Quy chế tuyển sinh đại học hệ chính quy.

Các Sở giáo dục chỉ đạo các cơ sở giáo dục xây dựng kế hoạch, thực hiện các giải pháp hiệu quả, tổ chức ôn tập cho học sinh lớp 12 phù hợp với từng trường, từng nhóm đối tượng học sinh nhằm nâng cao chất lượng kỳ thi THPT quốc gia.

Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có Công văn chỉ đạo về hướng dẫn ôn tập thi THPT Quốc gia 2017. (Ảnh minh họa: vtc.vn)

Thứ trưởng Nghĩa cho biết, sau khi kết thúc năm học theo kế hoạch, việc ôn tập của học sinh được thực hiện theo hướng tăng cường thời gian dành cho học sinh tự học.

Các Sở GD&ĐT cùng các cơ sở giáo dục nghiên cứu và giúp học sinh làm quen với các bộ đề thi minh họa của Bộ trong quá trình dạy học và ôn tập.

Các cơ sở giáo dục yêu cầu tổ chuyên môn, giáo viên dạy các môn thi THPT quốc gia đánh giá rút kinh nghiệm công tác tổ chức ôn tập, thi THPT quốc gia năm 2016 để có thêm căn cứ xây dựng kế hoạch, nội dung ôn tập thi THPT quốc gia 2017.

Tổ chức việc ôn tập tập trung vào những yêu cầu về chuẩn kiến thức, kĩ năng của chương trình giáo dục lớp 12 cấp THPT, quan tâm giúp học sinh nâng cao các mức độ thông hiểu và vận dụng kiến thức theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Các cơ sở giáo dục thống nhất với học sinh và cha mẹ học sinh để sắp xếp thời gian ôn tập hợp lí, đảm bảo sức khỏe cho học sinh, ôn tập có hiệu quả nhưng không gây quá tải.

Việc tổ chức học thêm (nếu có) để phục vụ ôn thi phải thực hiện đúng quy định; đặc biệt đảm bảo tính tự nguyện của học sinh và tính hiệu quả của nội dung dạy học” - Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu.

Thứ trưởng Nghĩa cũng cho biết, đối với những học sinh đã hoàn thành chương trình THPT nhưng chưa tốt nghiệp mà có nguyện vọng ôn tập, thì căn cứ vào điều kiện thực tế, cơ sở giáo dục tạo điều kiện tổ chức ôn tập cho các đối tượng này.

Thí sinh tự do thi quốc gia như thế nào?

Về việc tổ chức kiểm tra, đánh giá thường xuyên trong học kỳ II, Thứ trưởng Nguyễn Thị Nghĩa yêu cầu các Sở GD&ĐT chỉ đạo thực hiện nghiêm túc hướng dẫn nhiệm vụ năm học đối với giáo dục trung học và giáo dục thường xuyên về dạy học và kiểm tra, đánh giá;

Tuân thủ xây dựng ma trận đề kiểm tra một tiết và kiểm tra cuối học kỳ, đảm bảo kết hợp một cách hợp lí giữa hình thức tự luận và trách nhiệm khách quan, gồm các câu hỏi và bài tập theo 4 mức độ yêu cầu: nhận biết, thông hiểu, vận dụng và vận dụng cao.

Thực hiện nghiêm túc việc đánh giá, xếp loại học sinh học kỳ II và cả năm học theo đúng quy định; đảm bảo khách quan trung thực, công bằng, đánh giá đúng năng lực thực chất của học sinh.

Hồng Ngọc
Đang tải tin...