Chính phủ yêu cầu mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh

07/02/2017 11:10
Diệu Linh
(GDVN) - Chính phủ nêu ra yêu cầu này với Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Nghị quyết 19-2017/NQ-CP ngày 6/2/2017.

Theo đó, Chính phủ yêu cầu Bộ Giáo dục và Đào tạo mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung đào tạo và khảo thí cho các cơ sở giáo dục đào tạo.

Tạo điều kiện thuận lợi cung ứng dịch vụ giáo dục đào tạo theo cơ chế thị trường gắn với việc kiểm soát chặt chẽ chất lượng và đầu ra; đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học tại các cơ sở giáo dục. 

Chính phủ yêu cầu mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh ảnh 1
Đẩy mạnh tự chủ đại học để nâng cao chất lượng đào tạo. ảnh min họa: TTXVN.

Nghị quyết cũng yêu cầu Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội hoàn thiện các thủ tục và điều kiện thành lập, hoạt động đối với các tổ chức đào tạo nghề ngoài công lập.

Bãi bỏ hoặc kiến nghị bãi bỏ các thủ tục, điều kiện không phù hợp; khuyến khích và tạo thuận lợi cho khu vực tư nhân trong nước, nước ngoài và các tổ chức xã hội tham gia đào tạo nghề nghiệp.

Đổi mới cơ chế, chính sách đào tạo nghề theo hướng mở rộng quyền tự chủ tuyển sinh, tự chủ tài chính, tự chủ về chương trình, nội dung và sản phẩm dịch vụ và cung ứng dịch vụ giáo dục, đào tạo theo cơ chế thị trường.

Diệu Linh