Giả mạo công quyền

Giả mạo công quyền
(GDVN) - Việc giả mạo trang tin của một số cơ quan công quyền càng cho thấy tâm địa của những phần tử cơ hội chính trị, phản động trong nước và các thế lực thù địch...

Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng

Tăng cường năng lực ứng cứu sự cố mạng
(GDVN) - Hoạt động của mạng lưới ứng cứu sự cố và năng lực cán bộ chuyên trách an ninh mạng Việt Nam sẽ được củng cố và tăng cường có định hướng đến năm 2025.

Thảm họa chực chờ người chơi Pokemon GO

Thảm họa chực chờ người chơi Pokemon GO
(GDVN) - "Nếu ai đó chơi game Pokemon GO trong một thời gian, có thể tất cả thông tin cá nhân như địa chỉ nhà, quang cảnh khu dân cư nơi sinh sống... sẽ bị lộ".