Nghề giáo, những lượm lặt... buồn

Nghề giáo, những lượm lặt... buồn
(GDVN) - Nếu không có những chính sách và đãi ngộ tốt nghề giáo viên rất dễ bị các bạn trẻ “xa lánh”. Thực tế với mức lương thấp và áp lực lớn nhiều người đã bỏ nghề.