Bằng đại học phải hưởng lương trung cấp, thầy cô có muốn kết thúc điều này?

20/06/2020 06:26
Thùy Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN - Bộ Giáo dục công bố 4 dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập xin ý kiến.

Theo các dự thảo, giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở được xếp vào 4 hạng gồm: Hạng I, II, III, IV theo mức độ, yêu cầu giảm dần.

Hạng I là hạng cao nhất, hạng IV là hạng dành cho giáo viên mầm non, tiểu học, Trung học cơ sở chưa đáp ứng trình độ chuẩn được đào tạo để tương thích với việc nâng trình độ chuẩn được đào tạo của giáo viên mầm non (trình độ cao đẳng), tiểu học, Trung học cơ sở (trình độ đại học); giáo viên trung học phổ thông vẫn giữ 3 hạng như quy định hiện hành (hạng III, II, I).

Ngoài ra, trên cơ sở rà soát, bổ sung các yêu cầu về nhiệm vụ, trách nhiệm, quyền hạn của giáo viên được quy định tại các văn bản hiện hành (Luật Viên chức, Luật Giáo dục, Điều lệ trường học, Chương trình giáo dục phổ thông 2018, Chuẩn nghề nghiệp giáo viên…) và từ thực tiễn triển khai nhiệm vụ của các giáo viên, 4 dự thảo đã điều chỉnh, bổ sung các tiêu chuẩn về nhiệm vụ, năng lực chuyên môn, nghiệp vụ của giáo viên mầm non, phổ thông.

Đồng thời điều chỉnh các tiêu chuẩn về trình độ đào tạo, bồi dưỡng theo quy định tại Điều 72 Luật Giáo dục 2019.

Bằng đại học phải hưởng lương trung cấp, thầy cô có muốn kết thúc điều này? ảnh 1

Ảnh minh họa: Báo Nhân dân

Dự thảo các Thông tư không quy định tiêu chuẩn về trình độ ngoại ngữ đối với giáo viên mầm non hạng IV, III, giáo viên tiểu học và trung học cơ sở hạng IV; bỏ quy định về ngoại ngữ 2 đối với giáo viên ngoại ngữ ở các cấp học phổ thông.

Dự thảo các thông tư cũng quy định về trường hợp có trình độ ngoại ngữ, tin học "tương đương" tại điều khoản áp dụng và bổ sung quy định đối với giáo viên dạy đối tượng học sinh chuyên biệt để bảo đảm phù hợp với yêu cầu thực tiễn.


Cách chuyển xếp lương viên chức chuyên ngành giáo dục nghề nghiệp mới nhất

Còn liên quan đến nội dung xếp lương, chia sẻ với báo chí, ông Đặng Văn Bình - Phó Cục trưởng Cục Nhà giáo và Cán bộ quản lý giáo dục (Bộ Giáo dục và Đào tạo) cho biết:

Giáo viên mầm non, phổ thông theo hạng chức danh nghề nghiệp quy định tại dự thảo Thông tư được áp dụng bảng lương chuyên môn, nghiệp vụ đối với cán bộ, viên chức trong các đơn vị sự nghiệp của Nhà nước ban hành kèm theo Nghị định số 204/2004/NĐ-CP của Chính phủ về chế độ tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang.

Cụ thể, áp dụng hệ số lương của viên chức loại B (hệ số từ 1,86 - 4,06) đối với giáo viên mầm non, tiểu học hạng IV có trình độ trung cấp.

Áp dụng hệ số lương của viên chức loại A0 (hệ số từ 2,10 - 4,89) đối với giáo viên mầm non hạng III, giáo viên tiểu học và Trung học cơ sở hạng IV có trình độ cao đẳng.

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng II, tiểu học, trung học cơ sở, trung học phổ thông hạng III có trình độ đại học được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A1 (từ hệ số lương 2,34 - 4,98).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên mầm non hạng I, giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng II được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.2 (từ hệ số lương 4,00 - 6,38).

Chức danh nghề nghiệp giáo viên tiểu học, trung học cơ sở và trung học phổ thông hạng I được áp dụng hệ số lương của viên chức loại A2, nhóm A2.1 (từ hệ số lương 4,40 - 6,78).

Theo Luật Giáo dục năm 2019, giáo viên mầm non nâng trình độ chuẩn từ trung cấp lên cao đẳng, tiểu học nâng trình độ chuẩn từ trung cấp lên đại học, giáo viên trung học cơ sở nâng chuẩn từ cao đẳng lên đại học, nên việc xếp lương thay đổi.

"Việc xếp lương đối với giáo viên mầm non theo bằng cao đẳng (hệ số lương khởi điểm 2,10);

Giáo viên tiểu học, trung học cơ sở là theo bằng đại học (hệ số lương khởi điểm 2,34) khắc phục việc giáo viên mầm non, tiểu học mới được tuyển dụng, hết thời gian tập sự có bằng cao đẳng, đại học mà xếp lương trung cấp (hệ số lương khởi điểm 1,86) và giáo viên trung học cơ sở có bằng đại học mà xếp lương cao đẳng (hệ số lương khởi điểm 2,10) như lâu nay" – ông Đặng Văn Bình nhấn mạnh.

Trân trọng kính mời thầy cô góp ý về Dự thảo Thông tư quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp và bổ nhiệm, xếp lương giáo viên mầm non, phổ thông công lập đang được Bộ Giáo dục và Đào tạo trưng cầu ý kiến từ nay đến 18/8/2020.

Mọi ý kiến thầy cô có thể gửi về Giáo dục Việt Nam qua hòm thư điện tử: toasoan@giaoduc.net.vn.

Thùy Linh