Chuyển xếp lương khi thăng hạng của giáo viên mầm non

04/07/2019 07:00
BÙI NAM
(GDVN) - Khi đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện như chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ…vấn đề xếp lương mới như nào cũng nhận được nhiều thắc mắc của nhiều giáo viên.

Hiện nay, một số Sở Giáo dục và Đào tạo đang thực hiện việc thi hoặc xét thăng hạng cho giáo viên từ mầm non đến phổ thông theo các thông tư 20 – 23/TTLT BNV –BGDĐT.

Nhưng, khi đã đủ tiêu chuẩn, điều kiện như chuyên môn, nghiệp vụ, chứng chỉ ngoại ngữ, tin học…vấn đề xếp lương mới như thế nào cũng nhận được nhiều thắc mắc của nhiều giáo viên.

Vấn đề xếp lương mới như thế nào nhận được nhiều thắc mắc của giáo viên (Ảnh minh họa: vov.vn).
Vấn đề xếp lương mới như thế nào nhận được nhiều thắc mắc của giáo viên (Ảnh minh họa: vov.vn).

Một giáo viên có địa chỉ mail lehuy…..@gmail.com đã gởi tới Tòa soạn câu hỏi như sau:

“Tôi hiện là giáo viên mầm non xếp hạng IV, bậc lương hiện tại của tôi ở bậc 5 có hệ số lương 2.66. Ngày hưởng là 01/01/2018.

Nếu bình thường tôi không thăng hạng thì 01/1/2020 tôi sẽ được nâng bậc lương thường xuyên lên bậc 6 với hệ số lương 2.86. Nhưng thời điểm hiện tại tôi đang làm hồ sơ thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng III.

Tôi nghe nói nếu hồ sơ được duyệt thì chuyển lên hạng III vào ngày 01/1/2020 ở bậc 3 cao đẳng có hệ số 2.72 (thấp hơn hệ số lương nếu tôi được nâng lương thường xuyên).

Trong khi những giáo viên khác đang ở hạng IV nhưng xếp lương ở bậc 4 với hệ số lương 2.46 cũng sẽ lên bậc 3 hạng III có hệ số lương 2.72 như tôi. Cho tôi hỏi khi chuyển xếp lương như trên tôi có bị thiệt không?”.

Vấn đề bạn hỏi, Tòa soạn xin phép được tư vấn bạn một số điều như sau:

Vấn đề bạn nêu là bạn đang xếp lương của giáo viên mầm non hạng IV (mã số V.07.02.06) có hệ số lương ở bậc 5 là 2.66 và nếu bạn được xét thăng hạng lên giáo viên mầm non hạng III (mã số V.07.02.05) thì bạn sẽ được xếp lương ở bậc 3 có hệ số lương là 2.72, cũng như giáo viên cũng hạng IV nhưng hệ số lương ở bậc 4 có hệ số lương 2.46 cũng chuyển sang hệ số lương 2.72 là chính xác, tuy nhiên cũng không phải là thiệt thòi vì:

Hiện nay, việc xếp lương khi nâng ngạch, chuyển ngạch, chuyển loại công chức, viên chức theo thông tư số: 02/2007/TT-BNV của Bộ Nội Vụ ngày 25/5/2007.

Bảng lương giáo viên từ ngày 01/7/2019

Theo đó  ở khoản II – Cách xếp lương mục 1. “Xếp lương khi nâng ngạch công chức, viên chức quy định cụ thể như sau:

a. Trường hợp chưa hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung ở ngạch cũ thì căn cứ vào hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ để xếp vào hệ số lương bằng hoặc cao hơn gần nhất ở ngạch mới.

Thời gian hưởng lương ở ngạch mới được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới.

Thời gian xét nâng bậc lương lần sau ở ngạch mới được tính như sau: Nếu chênh lệch giữa hệ số lương được xếp ở ngạch mới so với hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ bằng hoặc lớn hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày ký quyết định bổ nhiệm vào ngạch mới; nếu nhỏ hơn chênh lệch hệ số lương giữa 2 bậc lương liền kề ở ngạch cũ, thì được tính kể từ ngày xếp hệ số lương đang hưởng ở ngạch cũ.

Tuy nhiên, khi bạn được chuyển xếp từ bậc 5 (hệ số lương 2.66) của hạng IV sang bậc 3 (hệ số lương 2.72) của hạng III (chênh lệch 0.06 nhỏ hơn chênh lệch giữa 2 bậc lương là 0.2) thì thời gian nâng lương lần sau của bạn được tính theo quyết định nâng lương cũ.

Do đó, dù bạn có quyết định thăng hạng lên từ ngày 01/01/2020 nhưng thời gian nâng lương lần tiếp theo của bạn tính theo ngày 01/01/2018 và như vậy ngày 01/01/2021 bạn sẽ được nâng lương thường xuyên lên bậc 4 của hạng III (có hệ số lương 3.03).

Toàn bộ thang, bảng lương, tiền lương giáo viên từ 01/7/2019

Còn bạn của bạn, giả sử ở thời gian nâng lương giống bạn, thời điểm 01/01/2018  đang xếp lương ở hạng IV có bậc 4 (hệ số lương 2.46) cũng sẽ được thăng hạng lên hạng vào ngày 01/01/2020 lên hạng III ở bậc 3 cũng có hệ số lương 2.72 nhưng do chênh lệch giữa 2 bậc lương là 0.26 lớn hơn 0.2 nên thời gian nâng lương lần sau của người bạn trên là thời gian theo quyết định mới.

Do đó, thời gian nâng lương lần sau của người bạn của bạn sẽ là 01/01/2023 mới được nâng lên bậc 4 (có hệ số lương 3.03) như vậy, thời gian nâng lương của người trên sẽ sau bạn 2 năm.

Tòa soạn có thể tư vấn bạn thêm một trường hợp để bạn tham khảo, bạn cũng có thể chưa thực hiện chuyển ngạch, thăng hạng ở năm nay, thì ngày 01/01/2020 bạn sẽ nâng lương thường xuyên lên bậc 6 có hệ số lương 2.86, sau đó bạn làm đơn (kèm hồ sơ minh chứng) để được xét thăng hạng, thì bạn sẽ được chuyển sang bậc 4 có hệ số lương 3.03, sau đó vào 01/01/2023 bạn sẽ được nâng lương thường xuyên lên bậc 5 có hệ số lương 3.34.

Phần tư vấn trên có tính chất tham khảo, tùy trường hợp cụ thể sẽ có cách vận dụng và giải quyết khác nhau.

Tài liệu tham khảo:

https://giaoduc.net.vn/gdvn/giao-vien-se-duoc-xep-luong-nhu-the-nao-sau-khi-thang-hang-post189686.gd

BÙI NAM