Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm từ tháng 11/2020

04/11/2020 13:41
Tùng Dương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết 2021; Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III,... là những chính sách mới.

Giáo viên mầm non dạy hợp đồng hưởng chế độ như viên chức đến hết năm 2021. Điều kiện trở thành hiệu trưởng, hiệu phó trường cấp II, III,...

Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm. Sinh viên sư phạm được hỗ trợ sinh hoạt phí...là những chính sách mới về giáo dục sẽ có hiệu lực từ tháng 11/2020.

Bảng lương giảng viên cao đẳng sư phạm từ tháng 11/2020 ảnh 1

Infographic: Tùng Dương.

Tùng Dương