Bộ Giáo dục ban hành quyết định dừng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục

08/06/2022 10:01
Trần Lý
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 7/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 1496/QĐ - BGDĐT về việc dừng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục.

Ngày 7/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành quyết định số 1496/QĐ - BGDĐT về việc dừng bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục, cụ thể như sau:

Dừng việc tổ chức bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục theo các chương trình bồi dưỡng ban hành tại quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/1/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Chấm dứt hiệu lực các quyết định của Bộ Giáo dục và Đào tạo về giao nhiệm vụ cho các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng được bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục.

Các đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Các đơn vị được giao nhiệm vụ bồi dưỡng, cấp chứng chỉ nghiệp vụ quản lý giáo dục. Nguồn: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Đối với các khóa bồi dưỡng đã tuyển sinh trước ngày 7/6/2022 thì các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng tiếp tục thực hiện cho đến khi kết thúc khóa học.

Trần Lý