Bộ Giáo dục lấy ý kiến sửa đổi nghị định về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ

28/01/2023 06:48
Hà An
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục công bố dự thảo sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 20/2014/NĐ-CP ngày 24/3/2014 về phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Theo đó, các nội dung sửa đổi, bổ sung liên quan đến: Đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học; đối tượng xóa mù chữ; chương trình giáo dục thực hiện xóa mù chữ; tiêu chuẩn công nhận cá nhân đạt chuẩn biết chữ; tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1 và mức độ 2; hồ sơ đề nghị công nhận xã/huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ.

Cụ thể, theo dự thảo, đối tượng phổ cập giáo dục tiểu học là trẻ em trong độ tuổi từ 6 đến 14 tính đến trước ngày 1/7/2020 chưa hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học. Đối tượng xóa mù chữ là những người trong độ tuổi từ 15 đến 62 chưa biết chữ.

Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 1: Hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 1. Người đạt chuẩn biết chữ mức độ 2: Hoàn thành Chương trình xóa mù chữ giai đoạn 2.

Ảnh minh hoạ: nguồn Báo Chính phủ

Ảnh minh hoạ: nguồn Báo Chính phủ

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 1đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1. Đối với xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 25 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 1.

Tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn xóa mù chữ mức độ 2 đối với xã: Có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 62 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2. Đối với xã khu vực III, khu vực II, khu vực I thuộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi có ít nhất 90% số người trong độ tuổi từ 15 đến 35 được công nhận đạt chuẩn biết chữ mức độ 2.

Hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ bao gồm:

Phiếu điều tra phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; Sổ theo dõi phổ cập giáo dục, xóa mù chữ; danh sách trẻ em hoàn thành chương trình giáo dục mầm non (đối với phổ cập giáo dục mầm non); danh sách học sinh hoàn thành chương trình giáo dục tiểu học (đối với phổ cập giáo dục tiểu học); danh sách học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở; danh sách học sinh có chứng chỉ nghề (đối với phổ cập giáo dục trung học cơ sở); danh sách học viên được công nhận hoàn thành Chương trình xóa mù chữ các giai đoạn (đối với xóa mù chữ).

Hồ sơ đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ gồm: Báo cáo quá trình thực hiện và kết quả phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ kèm theo các biểu thống kê; biên bản kiểm tra phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ của huyện đối với xã; quyết định công nhận xã đạt chuẩn phổ cập giáo dục hoặc xóa mù chữ.

Đối với trường hợp đơn vị hành chính cấp huyện ở hải đảo không chia thành các đơn vị hành chính cấp xã, tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ ở mức độ nào áp dụng theo tiêu chuẩn công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục, xóa mù chữ của cấp xã ở mức độ đó.

Dự thảo lấy ý kiến đến hết ngày 18/03/2023.

Hà An