Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4

12/01/2023 06:51
Hoài Linh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Bộ Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông.

Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 4434/QĐ-BGDĐT ngày 21/12/2022 phê duyệt danh mục sách giáo khoa lớp 4 sử dụng trong cơ sở giáo dục phổ thông. Danh mục do Bộ công bố gồm 44 sách giáo khoa của 6 đơn vị: Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm, Nhà xuất bản Đại học Vinh, Nhà xuất bản Đại học Sư phạm Thành phố Hồ Chí Minh, Nhà xuất bản Đại học Huế.

Trong đó, môn Toán có 4 đầu sách; môn Tiếng Anh có 10 đầu sách; môn Tin học có 6 đầu sách; các môn Đạo đức, môn Lịch sử và Địa lý, môn Khoa học, môn Công nghệ, môn Giáo dục thể chất và môn Âm nhạc mỗi môn có 3 đầu sách; môn Mỹ thuật có 4 đầu sách; môn Hoạt động trải nghiệm có 2 đầu sách.

Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 ảnh 1
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 ảnh 2
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 ảnh 3
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 ảnh 4
Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 ảnh 5

Danh sách 44 đầu sách giáo khoa lớp 4 được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt. Ảnh: Bộ Giáo dục và Đào tạo

Theo lộ trình triển khai Chương trình giáo dục phổ thông 2018, năm học 2023 - 2024, học sinh lớp 4 trên cả nước sẽ học sách giáo khoa mới. Trước đó, Thông tư số 25/2020/TT-BGDĐT ban hành ngày 26/8/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương thành lập hội đồng lựa chọn sách giáo khoa.

Căn cứ vào danh mục này, các địa phương tổ chức lựa chọn sách giáo khoa phù hợp để triển khai áp dụng cho lớp 4 từ năm học 2023 - 2024.

Hoài Linh