Bộ yêu cầu các Sở GD thanh tra việc mua sắm thiết bị giáo dục, lựa chọn SGK

06/03/2022 06:33
Phạm Minh
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Ngày 28/02, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có văn bản gửi các sở Giáo dục và Đào tạo về việc tăng cường hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực giáo dục.

Qua kết quả thanh tra, kiểm tra của Bộ Giáo dục và Đào tạo và các cơ quan có thẩm quyền thời gian vừa qua đã phát hiện một số hạn chế, thiếu sót, vi phạm trong công tác quản lý của một số cơ quan quản lý giáo dục tại địa phương và cơ sở giáo dục.

Cụ thể, chưa kịp thời phát hiện và xử lý triệt để vi phạm trong hoạt động dạy thêm, học thêm; chưa tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức quản lý, hướng dẫn các cơ sở thực hiện thu – chi, tài trợ, xã hội hóa theo quy định. Còn có cơ sở giáo dục thực hiện việc thu - chi sai quy định;

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. (Ảnh minh họa: Lã Tiến) ảnh 1

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; việc thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018. (Ảnh minh họa: Lã Tiến)

Việc tham mưu, triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018 trên địa bàn chưa đầy đủ, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và lựa chọn sách giáo khoa;

Tham mưu, ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức các kỳ thi trên địa bàn thuộc thẩm quyển quản lý chưa đầy đủ;

Chưa kịp thời tổ chức rà soát, sắp xếp, tuyển dụng, bồi dưỡng, sử dụng, chế độ đãi ngộ đội ngũ cán bộ, viên chức ngành giáo dục tại địa phương, nhất là chuẩn bị đội ngũ giáo viên thực hiện chương trình giáo dục phổ thông năm 2018;

Một số cơ sở chưa kịp thời chỉ đạo, tổ chức rà soát, đánh giá công tác quy hoạch mạng lưới trường, lớp, học sinh và công tác phổ cập giáo dục trên địa bàn; chưa thực hiện kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia;

Bên cạnh đó, chưa kịp thời chỉ đạo, thực hiện các biện pháp bảo đảm an toàn trường học, còn để xảy ra tình trạng mất an toàn trường học;

Việc hướng dẫn, quản lý, cấp phát văn bằng chứng chỉ chưa bám sát quy định pháp luật; chưa ban hành, hướng dẫn đầy đủ về công tác thanh tra, kiểm tra, chưa hoàn thành kế hoạch thanh tra năm học, quy trình cuộc thanh tra chưa đảm bảo, một số cuộc thanh tra không có báo cáo, kết luận, không đôn đốc xử lý sau thanh tra; trình tự giải quyết đơn thư chưa đảm bảo theo quy định, chưa kịp thời, triệt để; nơi tiếp dẫn chưa đảm bảo các điều kiện cần thiết theo quy định;

Chưa thực hiện hoặc thực hiện chưa đúng quy định về kê khai tài sản, thu nhập, chuyển đổi vị trí công tác của cán bộ, công chức, viên chức...

Trước những bất cập nêu trên, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu các sở Giáo dục và Đào tạo tập trung thanh tra, kiểm tra một số nội dung quan trọng.

Thứ nhất, thực hiện nghiêm Nghị định số 42/2013/NĐ-CP ngày 09/5/2013 của Chính phủ về tổ chức và hoạt động thanh tra giáo dục, Chỉ thị số 1048/CT-BGDĐT ngày 28/4/2020 của Bộ trưởng Bộ GDĐT về việc tăng cường công tác thanh tra giáo dục đáp ứng yêu cầu giáo dục phổ thông và tự chủ giáo dục đại học, Công văn số 3950/BGDĐT-TTr ngày 10/9/2021 về việc hướng dẫn công tác thanh tra, kiểm tra năm học 2021-2022 đối với giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên.

Thứ hai, tập trung thanh tra, kiểm tra công tác quản lý dạy thêm, học thêm; quản lý văn bằng, chứng chỉ; kiểm định chất lượng giáo dục và công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia.

Thứ ba, thanh tra, kiểm tra việc thực hiện các khoản thu, chi ngoài ngân sách; các khoản đóng góp hỗ trợ tự nguyện không hoàn lại bằng tiền, hiện vật hoặc phi vật chất từ nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước của các cơ quan, tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước.

Thứ tư, thanh tra, kiểm tra việc triển khai thực hiện chương trình giáo dục phổ thông 2018, nhất là việc mua sắm trang thiết bị giáo dục và việc lựa chọn sách giáo khoa.

Thứ năm, thanh tra, kiểm tra tổ chức các kỳ thi tại địa phương; tổ chức dạy học, kiểm tra, đánh giá kết quả học tập trực tiếp và trực tuyến; bồi dưỡng, tập huấn giáo viên và tổ chức dạy học ngoại ngữ

Thứ sáu, thanh tra công tác quản lý, cấp phép đối với cơ sở giáo dục mầm non ngoài công lập.

Thứ bảy, thanh tra, kiểm tra các biện pháp bảo đảm an toàn trường học; phòng, chống dịch bệnh COVID 19; phòng, chống tai nạn thương tích-đuổi nước; phòng, chống bạo lực học đường.

Thanh tra Sở Giáo dục và Đào tạo chủ động tham mưu, tổ chức thanh tra, kiểm tra và xử lý sai phạm (nếu có) theo quy định. Báo cáo định kỳ (sơ kết học kỳ I; báo cáo tổng kết năm học) và Báo cáo đột xuất khi có vấn đề phức tạp hoặc theo yêu cầu gửi về Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Phạm Minh