Ông Ngô Trần Ái, sao ông lại như vậy?

Ông Ngô Trần Ái, sao ông lại như vậy?
(GDVN) - Ông Ái nên nói rõ với dư luận rằng, ông đã từng ký các văn bản hợp tác giữa Nhà xuất bản giáo dục Việt Nam với Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh.

Để tự chọn sách giáo khoa thì dễ loạn lắm!

Để tự chọn sách giáo khoa thì dễ loạn lắm!
(GDVN) - Theo thầy Dong, hiện Bộ Giáo dục và Đào tạo đã không soạn được bộ sách thì Bộ nên chọn lấy một bộ sách nào đó mà cho là khá nhất để hướng dẫn thầy cô chọn lựa.