Ông Nguyễn Bá Thanh xin rút lui không ứng cử Chủ tịch VFF

28/03/2013 19:32 Bằng Lăng (theo VNN)
Trong số hơn 40 ứng cử viên được các tổ chức thành viên ứng cử lên BCH VFF, có ông Nguyễn Bá Thanh - Trưởng ban Nội chính Trung Ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng. Tuy nhiên, do một số lý do, ông Thanh đã xin rút lui.
Từ 44 ứng viên được các tổ chức thành viên giới thiệu, BCH VFF đã rút gọn xuống còn 8 ứng cử viên cho vị trí Chủ tịch, cụ thể gồm: Ông Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung ương, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng), ông Hoàng Anh Xuân (TGĐ Viettel), ông Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), ông Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch VFF kiêm Phó Tổng cục trưởng TC TDTT), ông Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trưòng Đại học TDTT TP.HCM), ông Đỗ Quang Hiển (tập đoàn T&T), ông Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF), ông Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL). Trong 8 ứng viên này, có ông Võ Quốc Thắng, ông Nguyễn Bá Thanh và ông Lê Quý Phượng đã xin rút vì nhiều lý do khác nhau. Như vậy, 5 gương mặt sẽ tiếp tục được rút gọn và chốt lại danh sách sau 10 ngày nữa, trước khi được Đại hội bỏ phiếu tại Đại hội ngày 5/6 tới.

Ngoài các ứng viên cho vị trí Chủ tịch, BCH còn thông qua 8 ứng cử viên cho vị trí Phó Chủ tịch và 3 ứng cử viên cho vị trí TTK.

Quang cảnh hội nghị chiều nay (28/3).

Trong cuộc họp Hội nghị BCH chiều nay, các thành viên chủ yếu họp về các công tác chuẩn bị cho Đại hội. Hội nghị nghe các báo cáo, trong đó có báo cáo của Tiểu ban sửa đổi điều lệ, tiểu ban nhân sự, tiểu ban Thông tin truyền thông, văn kiện…

Sau khi nghe báo cáo, Hội nghị đã thảo luận từng ý kiến một của các tiểu ban, thống nhất nhất trí với báo cáo công tác chuẩn bị cho Đại hội, nhất trí về công tác chuẩn sự. Sau khi thông qua danh sách các ứng cử viên, Bộ phận nhân sự tiếp tục tìm kiếm, nhận các ứng cử viên cho các vị trí chủ chốt. Ngày 10/4 sẽ chốt lại lần cuối danh sách.

Chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ cho biết: “Đây mới là hội nghị các tiểu ban báo cáo với BCH, chưa có nghị quyết nào, chưa có văn nào về cuộc họp này. Tinh thần Đại hội lần này tổ chức cải cách, nhiều đổi mới.

Hiện tại nhận đựơc cho đến ngày 15/3 có 44 các ứng cử viên. Nguyên tắc các ứng cử viên đều ít nhất đuợc 1 tổ chức thành viên giới thiệu, BCH không có quyền bầu cử. Mỗi tổ chức thành viên đuợc dự 2 người, 1 người được bỏ phiểu”.

Về nguyên tắc bầu, các Đại hội bầu BCH, các đồng chí BCH sẽ bầu chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch phụ trách tài chính, chuyên môn và đối ngoại truyền thông…

Ai sẽ thay ông Nguyễn Trọng Hỷ ngồi ghế Chủ tịch VFF khóa VII?

Từ nay cho đến Đại hội, BCH sẽ họp 2 lần nữa, cụ thể là Hội nghị vào ngày 6/5 để chốt danh sách nhân sự. Hiện tại 44 ứng cử viên, sẽ phải đi hiệp thương, bởi có những tổ chức giới thiệu trùng. Nguyên tắc nhgững người đựoc giới thiệu sẽ phải làm đơn, được sự đồng ý của cơ quan chủ quản.

Đối với các chức danh bầu chủ tịch, nếu có 2 ứng cử trở lên, phải được các ứng cử viên trình bày đề án khi trúng cử. Các chức danh Phó chủ tịch cũng phải làm như thế. Hiện nay đều có 2 người ứng cử và 1 chức danh. Hội nghị nhất trí tổ chức một kỳ Đại hội công khai, minh bạch. Những công việc làm tới đây đều cần phải suy nghĩ, tìm những người mà bóng đá VN cần lúc này.

Về tiêu chí, ông Hỷ cho biết, nếu là cán bộ nhà nước, phải là cán bộ cao cấp, có năng lực quản lý bản lĩnh chính trị, có tư tưởng cải cách, có uy tín, hiêu biết bóng đá, có tập hợp được quần chúng…Nếu là nhà kinh tế, phải có tâm huyết, kiếm ra tiền cho bóng đá VN, hoặc có những đóng góp trực tiếp. Tưu trung lại sẽ là những cán bộ trung thành, có uy tín, luôn tận tuỵ với bóng đá.

Các Uỷ viên BCH phải có tinh thần làm việc, chứ nói lại không làm thì không hiệu quả, không giúp ích cho bóng đá Việt Nam.

Ngoài vấn đề nhân sự, còn những vấn đề khác như tái cấu trúc bóng đá Việt Nam, một số vị trí làm chuyên trách như TTK, Phó Chủ tịch chuyên môn…

Danh sách 44 ứng cử viên vào BCH VFF khóa VII

Nguyễn Bá Thanh (Trưởng ban Nội chính Trung Ương), Lê Khánh Hải (Thứ trưởng Bộ VH, TT&DL), Lê Hùng Dũng (Phó Chủ tịch VFF), Phạm Ngọc Viễn (Phó Chủ tịch VFF-TGĐ VPF),Nguyễn Lân Trung (Phó Chủ tịch VFF), Phạm Văn Tuấn (Phó Chủ tịch VFF-Phó Tổng cục trưởng TC TDTT), Nguyễn Nam Hùng (Uỷ Viên thường trực khóa VI), Hoàng Anh Xuân (TGĐ Viettel), Đỗ Quang Hiển (Chủ tịch HĐQT tập đoàn T&T), Võ Quốc Thắng (Chủ tịch HĐQT VPF), Trần Công Tuấn (Vụ trưỏng TC TDTT), Lê Quý Phượng (Hiệu trưởng trường TDTT TP.HCM) Dương Vũ Lâm (Trưởng Ban trọng tài), Bùi Xuân Hoà: Chủ tịch kiêm GĐ ĐH SHB.ĐN, Phan Anh Tú (TTK Liên đoàn), Nguyễn Hồng Thanh (SLNA), Lê Nguyên Hồng ( UV BCH), Nguyễn Hiền Lương ( Bộ CA),Lê Văn Thành (Công ty Động Lực), Huỳnh Mau: GĐ ĐH HAGL, Bùi Văn Đức: Phó Chủ tịch LĐ Bình Dương, Nguyễn Hưng Thái: Phó GĐ sở VH, TT&DL Nam Định, Phạm Thế Triều: Phó GĐ An Giang, Lê Ngọc Chức: GĐ ĐH Đồng Tháp, Dương Nghiệp Khôi: Phó TTK VFF, Nguyễn Văn Phú: TBT báo bóng đá, Trần Anh Tú: Chủ tịch Liên đoàn bóng đá TP.HCM, Dương Văn Hiền: Cựu còi vàng, Nguyễn Quốc Hội: Chủ tịch CLB HN T&T, Nguyễn Thanh Hải: GĐ trung tâm viettel, Nguyễn Đức Hưng: Chủ tịch thanh tra Lâm Đồng, Ngô Lê Bằng: TTK, Võ Thành Nhiệm: Chủ tịch CLB ĐTLA, Cao Văn chóng: GĐ CLB Bình Dương, Nhan Thiện Nhân: HLV An Giang, Dương Hữu Cường: Cà Mau, Lê Xuân bình, Nguyễn Văn Đệ: Thanh Hoá, Lê Hồng Kỳ: Giám đốc trung tâm thể thao Lạng Sơn,Võ Thành Danh: GĐ trung tâm thể thao Đắc Lắc, Nguyễn Văn Mùi: Nguyên Chủ tịch Hội đồng trọng tài, Nguyễn Xuân Gụ, Phạm Phú Hoà: VPF, Phạm Văn Hùng: Hải Phòng.

Bằng Lăng (theo VNN)