Ra mắt VPF: Tranh cãi chuyện tiền, giám sát, trọng tài…

30/11/2011 15:12 Anh Thy (clip: VTV)
(GDVN) - Bầu Đức và bầu Kiên, những ông bầu có tiếng nói, không tham gia cuộc họp chuẩn bị thành lập VPF và rất nhiều tranh cãi vẫn diễn ra.
Anh Thy (clip: VTV)