VTV đăng bài phát biểu hùng hồn của bầu Kiên

21/08/2012 04:10 Việt Anh (clip: TTVH, VTV)
(GDVN) - Bài phát biểu thẳng thắn, đanh thép của bầu Kiên, đụng chạm tới những vấn đề ‘nhạy cảm’ và ‘tế nhị’ nhất vào tháng 9/2011.
Việt Anh (clip: TTVH, VTV)