Các thành viên trong hội đồng coi thi cần nắm vững quy chế, hướng dẫn

22/06/2019 06:29
SÔNG TRÀ
(GDVN) - Tất cả cán bộ, thầy cô giáo... không thể không đọc, không thuộc nhớ về các quy định, hướng dẫn cụ thể tại Điều 22 trong Quy chế số: 04/2017/TT-BGDĐT.

LTS: Để tránh những sai sót không đáng có, thầy giáo Sông Trà nhấn mạnh rằng các thành viên trong hội đòng coi thi cần nắm vững về quy chế và hướng dẫn về quy trình coi thi.

Tòa soạn trân trọng gửi đến độc giả bài viết.

Theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, tại các cơ sở giáo dục (Trung học phổ thông và Đại học, Cao đẳng) có cán bộ, giáo viên, nhân viên được điều động đi làm công tác coi thì phải tự tổ chức học tập, quán triệt Quy chế thi tốt nghiệp Trung học phổ thông.

Trong phiên họp toàn thể hội đồng thi, điểm thi, lại một nữa, lãnh đạo hội đồng thi, điểm thi phải dành thời gian tổ chức quán triệt, hướng dẫn về quy trình coi thi, chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên từ thành phần thường trực, giám thị, giám sát, bảo vệ an ninh đến thành phần phục vụ.

Tuy vậy, trong những kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia trước đây cũng như kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10, một số giám thị coi thi vẫn để nảy ra nhầm lẫn, sai sót, thậm chí vi phạm quy chế coi thi rất đáng tiếc như: ký nhầm vào ô của giám khảo, đánh số báo danh; phát đề thi không đúng với quy định của hội đồng, điểm thi; sử dụng điện thoại, gửi đề thi ra bên ngoài trong thời gian thi; không kiểm tra, ký chốt, niêm phong… đầy đủ ở bài thi của thí sinh, túi đựng bài thi của phòng thi.

Nguyên nhân là do một số giám thị coi thi thiếu hiểu biết, non yếu, chủ quan… về nghiệp vụ, quy chế thi.

Các thành viên trong hội đồng coi thi cần nắm vững quy chế, hướng dẫn ảnh 1
Ảnh minh họa: Giaoducthoidai.vn

Để giúp cho các giám thị coi thi và của các thành viên khác trong ban coi thi nắm đầy đủ, chắc chắn các quy trình, quy định về coi thi… tôi xin trích dẫn toàn văn Điều 22 về trách nhiệm của cán bộ coi thi và của các thành viên khác trong Ban Coi thi trong Quy chế số: 04/2017/TT-BGDĐT.

1. Cán bộ coi thi

a) Phải có mặt đúng giờ tại Điểm thi để làm nhiệm vụ. Trong khi thực hiện nhiệm vụ coi thi, không được mang các thiết bị thu phát thông tin; không được làm việc riêng, không được hút thuốc, không được sử dụng các loại đồ uống có cồn;

b) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất gọi tên thí sinh vào phòng thi, cán bộ coi thi thứ hai dùng Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh để đối chiếu, nhận diện thí sinh; hướng dẫn thí sinh ngồi đúng chỗ quy định và kiểm tra các vật dụng thí sinh mang vào phòng thi, tuyệt đối không để thí sinh mang vào phòng thi mọi tài liệu và vật dụng cấm theo quy định tại Điều 14 Quy chế này;

c) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất đi nhận đề thi, cán bộ coi thi thứ hai nhắc nhở thí sinh những điều cần thiết về kỷ luật phòng thi; ghi rõ họ tên và ký tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp đủ để phát cho thí sinh (không ký thừa); hướng dẫn và kiểm tra thí sinh gấp giấy thi đúng quy cách, ghi số báo danh và điền đủ thông tin thí sinh vào các mục cần thiết của giấy thi trước khi làm bài;

d) Khi có hiệu lệnh, cán bộ coi thi thứ nhất giơ cao phong bì đề thi để thí sinh thấy rõ cả mặt trước và mặt sau còn nguyên nhãn niêm phong, yêu cầu hai thí sinh chứng kiến và ký vào biên bản xác nhận bì đề thi còn nguyên nhãn niêm phong; mở bì đựng đề thi, kiểm tra số lượng đề thi, nếu thừa, thiếu hoặc lẫn đề khác, cần báo ngay cho Trưởng Điểm thi xử lý; phát đề thi cho từng thí sinh;

đ) Khi thí sinh bắt đầu làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất đối chiếu ảnh trong Thẻ dự thi và Danh sách ảnh của thí sinh với thí sinh để nhận diện thí sinh, ghi rõ họ tên và ký vào các tờ giấy thi, giấy nháp của thí sinh; cán bộ coi thi thứ hai bao quát chung.

Trong giờ làm bài, một cán bộ coi thi bao quát từ đầu phòng đến cuối phòng, cán bộ coi thi còn lại bao quát từ cuối phòng đến đầu phòng cho đến hết giờ thi; cán bộ coi thi không được đứng gần thí sinh, giúp đỡ thí sinh làm bài thi dưới bất kỳ hình thức nào; chỉ được trả lời công khai các câu hỏi của thí sinh trong phạm vi quy định.

Việc cán bộ coi thi ký và ghi họ tên vào các tờ giấy thi, giấy nháp phát bổ sung cho thí sinh được thực hiện theo quy trình quy định tại điểm c, điểm đ khoản 1 Điều này;

e) Cán bộ coi thi phải bảo vệ đề thi trong giờ thi, không để lọt đề thi ra ngoài phòng thi.

Sau khi tính giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thành phần trong bài thi tổ hợp), cán bộ coi thi nộp các đề thi thừa đã được niêm phong cho người được Trưởng Điểm thi phân công;

g) Chỉ cho thí sinh ra khỏi phòng thi sớm nhất sau 2 phần 3 thời gian làm bài (đối với bài thi tự luận), sau khi thí sinh đã nộp bài làm, đề thi và giấy nháp.

Nếu thí sinh nhất thiết phải tạm thời ra khỏi phòng thi thì cán bộ coi thi phải báo cho cán bộ giám sát phòng thi để giải quyết;

h) Nếu có thí sinh vi phạm kỷ luật thì cán bộ coi thi phải lập biên bản xử lý theo đúng quy định. Nếu có tình huống bất thường phải báo cáo ngay cho Trưởng Điểm thi;

i) Trước khi hết giờ làm bài 15 phút (đối với bài thi độc lập và đối với mỗi môn thi thành phần trong bài thi tổ hợp), cán bộ coi thi thông báo thời gian còn lại cho thí sinh biết;

k) Khi có hiệu lệnh hết giờ làm bài, cán bộ coi thi thứ nhất phải yêu cầu thí sinh ngừng làm bài và tiến hành thu bài, kể cả bài thi của thí sinh đã bị lập biên bản; cán bộ coi thi thứ hai duy trì trật tự và kỷ luật phòng thi; cán bộ coi thi thứ nhất vừa gọi tên từng thí sinh lên nộp bài vừa nhận bài thi của thí sinh.

Khi nhận bài, phải đếm đủ số tờ giấy thi của thí sinh đã nộp, yêu cầu thí sinh tự ghi đúng số tờ và ký tên vào các Phiếu thu bài thi. Thu xong toàn bộ bài thi mới cho phép các thí sinh rời phòng thi;

l) Các cán bộ coi thi kiểm tra sắp xếp bài thi theo thứ tự tăng dần của số báo danh. Các biên bản xử lý kỷ luật (nếu có) phải kèm theo bài thi của thí sinh. cán bộ coi thi thứ nhất trực tiếp mang túi bài thi, cùng cán bộ coi thi thứ hai đến bàn giao bài thi cho thư ký của Điểm thi ngay sau mỗi buổi thi.

Mỗi túi bài thi phải được kiểm tra công khai và đối chiếu số bài và số tờ của từng bài kèm theo, Phiếu thu bài thi và các biên bản xử lý kỷ luật cùng tang vật (nếu có);

m) Sau khi bàn giao xong, túi đựng bài thi, phiếu thu bài của từng phòng thi được thư ký của Điểm thi cùng hai cán bộ coi thi niêm phong tại chỗ.

Mỗi túi bài thi dán 3 nhãn niêm phong vào chính giữa 3 mép dán, hai cán bộ coi thi ký giáp lai giữa nhãn niêm phong và túi đựng bài thi. Thư ký của Điểm thi và hai cán bộ coi thi ghi rõ họ tên và ký vào biên bản bàn giao;

n) Khi coi thi các bài thi trắc nghiệm, ngoài trách nhiệm được quy định tại các điểm trong khoản này, cán bộ coi thi phải thực hiện các công việc sau:

- Nhận Phiếu Trả lời trắc nghiệm, ký tên vào Phiếu Trả lời trắc nghiệm;

- Phát Phiếu Trả lời trắc nghiệm và hướng dẫn thí sinh điền đủ thông tin vào các mục trên Phiếu Trả lời trắc nghiệm;

- Phát đề thi cho thí sinh; mỗi thí sinh trong cùng phòng thi có một mã đề thi riêng; các môn thi thành phần trong mỗi bài thi khoa học tự nhiên, khoa học xã hội có cùng một mã đề thi.

Khi phát đề thi, yêu cầu thí sinh kiểm tra mã đề thi đảm bảo chính xác, để đề thi dưới Phiếu Trả lời trắc nghiệm và không được xem nội dung đề thi.

Khi thí sinh cuối cùng đã nhận được đề thi thì cho phép thí sinh lật đề thi lên và ghi, tô mã đề thi vào Phiếu Trả lời trắc nghiệm, ghi mã đề thi vào hai Phiếu thu bài thi;

Đối với bài thi tổ hợp, thí sinh làm bài thi trên cùng một Phiếu Trả lời trắc nghiệm.

Đề thi các môn thi thành phần của bài thi tổ hợp được phát lần lượt theo từng môn thi thành phần để thí sinh làm bài trong thời gian quy định; ngay khi hết giờ làm bài của môn thi thành phần nào thì thu đề thi và giấy nháp của thí sinh thi môn thi đó, đồng thời phát đề thi của môn thi thành phần kế tiếp theo đúng lịch thi đã quy định.

Không thu lại đề thi, giấy nháp của thí sinh thi môn thi thành phần cuối cùng của bài thi tổ hợp và của thí sinh thi các bài thi khác của kỳ thi;

Không thu Phiếu Trả lời trắc nghiệm trước khi hết giờ làm bài. Khi thu Phiếu Trả lời trắc nghiệm phải kiểm tra việc ghi và tô mã đề thi vào Phiếu Trả lời trắc nghiệm của thí sinh (mã đề thi đã ghi, tô trên Phiếu Trả lời trắc nghiệm và ghi trên Phiếu thu bài thi phải giống với mã đề thi ghi trên tờ đề thi của thí sinh);

- Bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi (hoặc cán bộ được lãnh đạo Điểm thi ủy quyền) túi bài thi chứa toàn bộ Phiếu Trả lời trắc nghiệm đã được sắp xếp theo số báo danh từ nhỏ đến lớn và một bản Phiếu thu bài thi đã điền mã đề thi và có đủ chữ ký thí sinh dự thi.

Một bản Phiếu thu bài thi còn lại để bên ngoài túi bài thi được bàn giao cho lãnh đạo Điểm thi.

Các thành viên trong hội đồng coi thi cần nắm vững quy chế, hướng dẫn ảnh 2
Tôi vẫn chưa hết lo về tiêu cực có thể phát sinh trong coi thi

2. Hoạt động giám sát thi

a) Trưởng Điểm thi bố trí cán bộ giám sát phòng thi; đảm bảo mỗi cán bộ giám sát không quá 7 phòng thi. Riêng các phòng thi cho thí sinh dự thi 1 môn hoặc 2 môn thành phần của bài thi tổ hợp thì mỗi cán bộ giám sát không quá 3 phòng thi.

b) Cán bộ giám sát là cán bộ của sở giáo dục đào tạo; cán bộ, giảng viên các trường Đại học, Cao đẳng; cán bộ, giáo viên trường phổ thông, có kinh nghiệm trong công tác tổ chức thi, nắm vững quy chế thi.

c) Cán bộ giám sát thi có trách nhiệm:

Giám sát việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ của cán bộ coi thi, các thành viên khác tại khu vực được phân công; giám sát thí sinh được cán bộ coi thi cho phép ra ngoài phòng thi;

- Kịp thời nhắc nhở cán bộ coi thi, trật tự viên, công an, nhân viên y tế và lập biên bản nếu các đối tượng trên vi phạm quy chế thi;

- Kiến nghị Trưởng Điểm thi đình chỉ việc thực hiện nhiệm vụ hoặc thay đổi cán bộ coi thi, trật tự viên, công an, nhân viên y tế nếu có vi phạm;

- Yêu cầu cán bộ coi thi lập biên bản thí sinh vi phạm quy chế thi (nếu có);

- Phối hợp với các đoàn thanh tra thi trong việc thanh tra, xử lý vi phạm.

3. Trật tự viên, công an (và kiểm soát quân sự, nếu có)

a) Người được phân công bảo vệ khu vực nào có trách nhiệm giữ gìn trật tự an ninh tại khu vực đó, không được sang các khu vực khác;

b) Không để bất kỳ người nào không có trách nhiệm vào khu vực mình phụ trách. Không bỏ vị trí, không làm việc riêng trong khi làm nhiệm vụ. Không được vào phòng thi; không được trao đổi với thí sinh;

c) Báo cáo Trưởng Điểm thi về các tình huống xảy ra trong thời gian thi để kịp thời xử lý;

d) Công an được cử đến hỗ trợ Hội đồng thi còn có nhiệm vụ áp tải, bảo vệ an toàn đề thi và bài thi.

4. Nhân viên y tế

a) Có mặt thường xuyên trong suốt thời gian thi tại địa điểm do Hội đồng thi quy định để xử lý các trường hợp thí sinh đau ốm;

b) Khi Trưởng Điểm thi thông báo có thí sinh đau ốm bất thường trong thời gian thi, phải kịp thời điều trị hoặc cho đi bệnh viện cấp cứu, nếu cần thiết (có cán bộ giám sát và công an đi cùng);

c) Nghiêm cấm việc lợi dụng khám chữa bệnh tại chỗ để có những hành vi vi phạm quy chế thi.

Trước khi đi làm nhiệm vụ, tất cả cán bộ, thầy cô giáo, công an, nhân viên không thể không đọc, không thuộc nhớ về các quy định, hướng dẫn cụ thể tại điều 22 nêu trên và một số điểm mới của năm nay.

Có vậy, đến lúc coi thi, các thành viên mới thực hiện đầy đủ, chính xác, không để nảy ra bất cứ một sự nhầm lẫn, sai sót, vi phạm… đáng tiếc nào tại kỳ thi Trung học phổ thông Quốc gia năm 2019.

SÔNG TRÀ