CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk tự dạy văn hoá THPT: Trường phải hoàn toàn chịu trách nhiệm

23/11/2022 06:36
Trung Dũng
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Sở GD Đắk Lắk nhiều lần gửi công văn đề nghị Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk yêu cầu thực hiện đúng các quy định về liên kết đào tạo văn hoá THPT.

Về việc Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức dạy chương trình giáo dục thường xuyên bậc trung học phổ thông, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã có bài viết "Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tổ chức dạy CT GDTX bậc THPT "tiền trảm hậu tấu" phản ánh.

CĐ Kỹ thuật Đắk Lắk làm công văn hỏi về quản lý học phí liên kết đào tạo Chương trình GDTX cấp THPT thuộc về ai?

Theo tìm hiểu của phóng viên, vào tháng 9/2022, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã có Công văn số 195/CV/CĐKTĐL gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 5/9/2022 về việc xin ý kiến trong công tác quản lý học phí liên kết đào tạo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông.

Một lớp học văn hoá trung học phổ thông được tổ chức tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Một lớp học văn hoá trung học phổ thông được tổ chức tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: CTV

Trong công văn này nêu: "Thực hiện nội dung Công văn số 352/STC-HCSN ngày 9/2/2022 của Sở Tài chính Đắk Lắk, nhà trường đã thực hiện ký hợp đồng liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột để dạy và học 7 môn văn hoá Trung học phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên cho học sinh của trường trong chương trình đào tạo trung cấp theo quy định. Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố thực hiện quản lý, thu học phí, xuất hoá đơn, lập dự toán, thanh quyết toán.

Từ năm học 2022 - 2023, với định hướng thực hiện chủ trương sáp nhập 2 trường cao đẳng trực thuộc tỉnh đòi hỏi sự thống nhất một đầu mối về hợp tác liên kết dạy và học 7 môn văn hoá Trung học phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên.

Để đảm bảo nhu cầu, quyền lợi của học sinh và sự phát triển của nhà trường, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã chủ động trao đổi, thoả thuận, thống nhất dự thảo nội dung hợp đồng với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk (tương tự nội dung hợp đồng của Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh Đắk Lắk đang thực hiện với Trường cao đẳng Công nghệ Tây nguyên) với một số nội dung cơ bản như sau:

Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk chịu trách nhiệm quản lý đội ngũ: Dùng cơ sở vật chất, trang thiết bị của trường để dạy và học; Bố trí cán bộ, giáo viên dạy 7 môn, ký hợp đồng mời thỉnh giảng các môn (nếu thiếu hoặc thừa giờ dạy); Quản lý học phí: Thu học phí, lập dự toán, thanh quyết toán, báo cáo tài chính; Chi trả lương cho đội ngũ nhà giáo.

Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh chịu trách nhiệm: Quản lý chương trình, kế hoạch; quản lý lưu trữ toàn bộ hồ sơ học viên, học bạ, sổ điểm... Ký duyệt hồ sơ, học bạ; Đăng ký, báo cáo theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk".

Công văn Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 5/9/2022. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp
Công văn Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk gửi Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Lắk ngày 5/9/2022. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp

Ngoài ra, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk cũng gửi Công văn số 266/CV/CĐKTĐL ngày 27/12/2021 cho Sở Tài chính Đắk Lắk về việc xin ý kiến hướng dẫn quản lý học phí liên kết đào tạo Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT trong đào tạo Trung cấp.

Công văn này cho biết: "Hàng năm, căn cứ nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, nhu cầu của người học, tuyển sinh, đào tạo, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã trình Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk phê duyệt kết quả tuyển sinh học Trung học phổ thông hệ Giáo dục thường xuyên: học 7 môn văn hoá song song với chương trình trung cấp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Nhà trường thu học phí đối với số học sinh hệ Giáo dục thường xuyên theo đúng quy định của Hội đồng nhân dân tỉnh (mức thu: 40.000 đồng/ tháng, thời gian: 9 tháng/ năm = 360.000 đồng/ năm và thực hiện công tác quản lý, thống kê, báo cáo tài chính theo quy định).

Từ năm học 2020 - 2021 đến nay, thực hiện Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31/7/2020 về việc hướng dẫn tổ chức dạy chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông kết hợp với dạy nghề tại các cơ sở giáo dục thường xuyên và Công văn số 1414/SGDĐT-GDTX-CN ngày 18/9/2020 của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk về việc tham mưu giải quyết đề nghị của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo yêu cầu của Sở Giáo dục và Đào tạo, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đã thoả thuận, ký hợp đồng liên kết và trả kinh phí quản lý đào tạo với Trung tâm Giáo dục thường xuyên thành phố Buôn Ma Thuột.

Đồng thời, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk vẫn thực hiện thu học phí, ký hợp đồng và trả lương thỉnh giảng 4 môn khi thiếu giáo viên song song với chương trình đào tạo trung cấp. Nhưng hiện nay 2 đơn vị đều vướng mắc, chưa thống nhất khi thực hiện tương tự như trên đối với 15 lớp, 500 học sinh (khối 11 và 12) của trường đang liên kết với Trung tâm Giáo dục thường xuyên Buôn Ma Thuột.

Vì vậy, nhà trường xin hướng dẫn của Sở Tài chính: Trách nhiệm thu học phí, xuất hoá đơn lập dự toán, xin kinh phí để cấp chi trả lương, chi khác để đào tạo, thanh quyết toán đối với học sinh của Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk là của nhà trường hay của Trung tâm Giáo dục thường xuyên?"

Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh, tổ chức dạy văn hóa THPT là thực hiện không đúng hướng dẫn

Đáng nói, trước đó, vào ngày 9/2/2022 Sở Tài chính Đắk Lắk đã có Công văn số 352/STC-HCSN gửi Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk về việc quản lý học phí đào tạo chương trình Giáo dục thường xuyên cấp THPT tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Nội dung văn bản này nêu rõ: "Căn cứ quyết định số 3000/QĐ-UBND ngày 12/12/2014 của Chủ tịch Uỷ ban nhân tỉnh về việc phê duyệt Điều lệ Trường cao đẳng nghề Đắk Lắk (nay là Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk), theo đó tại khoản 1 Điều 4 quy định:

Tổ chức đào tạo nhân lực kỹ thuật trực tiếp trong sản xuất dịch vụ ở các trình độ cao đẳng nghề, trung cấp nghề và sơ cấp nghề nhằm trang bị cho người học năng lực thực hành nghề tương xứng với trình độ đào tạo, có sức khoẻ, đạo đức lương tâm nghề nghiệp, ý thức kỷ luật, tác phong công nghiệp, tạo điều kiện cho họ có khả năng tìm việc làm, tự tạo hoặc tiếp tục học lên trình độ cao hơn, đáp ứng yêu cầu thị trường lao động...

Như vậy, Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk không được giao nhiệm vụ tổ chức dạy Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho học viên học nghề.

Trường hợp học viên do Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tuyển sinh học trung cấp nghề có nguyện vọng học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông để tham dự kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông thì đơn vị thực hiện theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại Công văn số 2857/BGDĐT-GDTX ngày 31/7/2020. Trong quá trình thực hiện nếu có khó khăn, vướng mắc thì phối hợp Sở Giáo dục và Đào tạo và báo cáo về Bộ Giáo dục và Đào tạo để xem xét giải quyết".

Bên cạnh đó, ngày 28/10/2022, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Đắk Lắk cũng đã có Công văn số 1783/SGDĐT-GDTrH-GDTX gửi Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk nhấn mạnh: "Năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên được thực hiện đồng thời 2 Chương trình: Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông thực hiện theo Quyết định số 50/2006/QĐ-BGDĐT ngày 7/11/2006 ban hành Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông dành cho lớp 11 và lớp 12; Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông thực hiện theo Thông tư số 12/2022/TT-BGDĐT ngày 26/7/2022 đối với lớp 10.

Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi ngày 2/11/2022 để chấn chỉnh về sự việc tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp

Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi ngày 2/11/2022 để chấn chỉnh về sự việc tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp

Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học cơ sở và Trung học phổ thông (mới) được xây dựng theo hướng mở, trong đó quy định tổng thời lượng trong một năm học cho mỗi môn học, hoạt động giáo dục.

Để đảm bảo quy định, Sở Giáo dục và Đào tạo đã ban hành các văn bản hướng dẫn các đơn vị triển khai thực hiện. Đến nay, việc tuyển sinh vào học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông (đợt 1) năm học 2022-2023 đã hoàn thành.

Sở Giáo dục và Đào tạo đã phê duyệt và chuẩn y kết quả, nhằm thực hiện Chương trình Giáo dục thường xuyên theo quy định và đảm bảo khung kế hoạch thời gian năm học 2022-2023 đối với giáo dục thường xuyên theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Uỷ ban nhân dân tỉnh.

Đối với việc các trường trung cấp, cao đẳng có tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông, Sở Giáo dục và Đào tạo căn cứ Công văn số 2570/BGDĐT-GDTX ngày 22/6/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giảng dạy chương trình cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng theo Thông báo số 76/TB-VPCP ngày 08/4/2021 của Văn phòng Chính phủ, đã ban hành Công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2021 về việc dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng.

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo đã hướng dẫn: "Các trường trung cấp, cao đẳng có tổ chức dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và trung tâm Giáo dục nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố để dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông cho học viên của nhà trường".

Như vậy, theo đề nghị của Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tại Tờ trình số 253 đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo xét duyệt hồ sơ tuyển sinh bậc Trung học phổ thông lớp 10 hệ Giáo dục thường xuyên của nhà trường khi chưa phối hợp với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hoặc trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên là không đúng quy định".

Việc Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk tự ý tuyển sinh và tổ chức dạy học là thực hiện không đúng theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của Sở Giáo dục và Đào tạo, nhà trường phải chịu hoàn toàn trách nhiệm và cần có phương án giải quyết đảm bảo quyền lợi của người học".

Mới đây nhất, ngày 2/11/2022 Sở Giáo dục và Đào tạo tiếp tục có Công văn số 1815/SGDĐT-GDTrH-GDTX gửi cho Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Trong công văn này một lần nữa Sở này nêu rõ: "Việc dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng, Sở Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 1257/SGDĐT-GDTrH-GDTX ngày 25/8/2021 về việc dạy học Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông trong trường trung cấp, cao đẳng.

Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi ngày 2/11/2022 để chấn chỉnh về sự việc tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp
Công văn Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk gửi ngày 2/11/2022 để chấn chỉnh về sự việc tại Trường cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk. Ảnh: Sở Giáo dục và Đào tạo Đắk Lắk cung cấp

Theo đó, Sở Giáo dục và Đào tạo giao nhiệm vụ cho trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh và Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố phối hợp với các trường trung cấp, cao đẳng trong việc tổ chức dạy học đảm bảo đúng theo quy định hiện hành; đồng thời hằng năm báo cáo kết quả tuyển sinh theo năm học về Sở Giáo dục và Đào tạo để phê duyệt triển khai thực hiện.

Theo Công văn số 259, Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk đề nghị Sở Giáo dục và Đào tạo phê duyệt danh sách học sinh trúng tuyển vào học lớp 10 Chương trình Giáo dục thường xuyên cấp Trung học phổ thông khi chưa ký kết phối hợp tổ chức dạy học với Trung tâm Giáo dục thường xuyên tỉnh hoặc Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên các huyện, thị xã, thành phố khác để triển khai thực hiện là không đúng theo hướng dẫn.

Do vậy, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị Trường Cao đẳng Kỹ thuật Đắk Lắk nghiên cứu kỹ các văn bản để triển khai thực hiện".

Trung Dũng