Học sinh mong ước gì trong năm 2023?

Ảnh minh họa trên giaoduc.net.vn
GDVN- Mong Bộ sớm công bố phương án thi tốt nghiệp trung học theo chương trình mới để địa phương thuận lợi trong việc xây dựng các hoạt động giáo dục.