Chi tiết phổ điểm từng môn thi trong kỳ thi quốc gia 2018

11/07/2018 17:43
Thùy Linh
(GDVN) - Báo Điện tử Giáo dục Việt Nam gửi tới độc giả phổ điểm từng môn thi/ bài thi trong kỳ thi quốc gia 2018 và phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển.

Chi tiết phổ điểm từng môn thi/ bài thi trong kỳ thi quốc gia 2018, xem tại đây

Chi tiết phổ điểm của các thí sinh đăng ký xét tuyển, xem tại đây

Thùy Linh