Chính thức bàn giao quyết định và giấy chứng nhận GS, PGS năm 2022

28/11/2022 09:48
Doãn Nhàn
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Từ ngày 25/11 chính thức bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Chánh Văn phòng Hội đồng Giáo sư Nhà nước - ông Trần Anh Tuấn đã ký Công văn số 209/HĐGSNN-VP về việc bàn giao quyết định và giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022.

Theo đó, thực hiện Kế hoạch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 theo Quyết định số 37/2018/QĐ-TTg ngày 31/8/2018 và Quyết định số 25/2020/QĐ-TTg ngày 31/8/2020 của Thủ tướng Chính phủ; Căn cứ Nghị quyết Phiên họp lần thứ X ngày 29/10/2022 của Hội đồng Giáo sư nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN ngày 17/11/2022 công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 349 nhà giáo.

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022. Ảnh: Website Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Phiên họp lần thứ X của Hội đồng Giáo sư Nhà nước nhiệm kỳ 2018-2023, ngày 29/10/2022. Ảnh: Website Hội đồng Giáo sư Nhà nước

Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước thông báo tới các đại học, trường đại học, học viện, các viện nghiên cứu khoa học được phép đào tạo trình độ tiến sĩ cử đại diện (có công văn giới thiệu kèm theo) tới bàn giao Quyết định và Giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2022 từ ngày 25/11/2022 (giờ hành chính) tại Văn phòng Hội đồng Giáo sư nhà nước, số 21 Lê Thánh Tông Phường Phan Chu Trinh, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội.

Trước đó, ngày 17/11/2022, Chủ tịch Hội đồng Giáo sư nhà nước đã ký Quyết định số 88/QĐ-HĐGSNN về việc công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh giáo sư cho 34 nhà giáo và đạt tiêu chuẩn chức danh phó giáo sư cho 349 nhà giáo.

Theo Quyết định 37 của Thủ tướng Chính phủ, sau khi Chủ tịch Hội đồng Giáo sư Nhà nước công nhận đạt tiêu chuẩn giáo sư, phó giáo sư sẽ tới quy trình bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học.

Theo đó, cơ sở giáo dục đại học tổ chức thu nhận hồ sơ đăng ký xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư; phân loại theo ngành, chuyên ngành khoa học.

Người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học quyết định thành lập Hội đồng xét bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư.

Nhiệm kỳ bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư là 5 năm. Kết thúc nhiệm kỳ, người đứng đầu cơ sở giáo dục đại học tổ chức rà soát, đánh giá theo các quy định về cơ cấu vị trí, số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư để quyết định việc bổ nhiệm lại. Việc đánh giá hàng năm đối với giáo sư, phó giáo sư thực hiện như quy định hiện hành đối với giảng viên.

Hết thời hạn 5 năm kể từ ngày có quyết định công nhận đạt tiêu chuẩn, nếu ứng viên không được bổ nhiệm chức danh giáo sư, phó giáo sư tại cơ sở giáo dục đại học thì quyết định này hết hiệu lực.

Doãn Nhàn