Chính thức phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

01/07/2022 14:48
Lê Phương
0:00 / 0:00
0:00
GDVN- Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh chính thức có phó hiệu trưởng phụ trách và phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng cho Tiến sĩ Trương Thị Hiền.

Ngày 30/6, Trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có quyết định số 1930/QĐ-ĐHSPKT về việc phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường. Theo quyết định này, Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang chính thức được phân công nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách trường và Tiến sĩ Trương Thị Hiền được phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng nhà trường.

Trong quyết định cũng nêu rõ nguyên tắc phân công và thực hiện nhiệm vụ của lãnh đạo trường. Theo đó, phó hiệu trưởng phụ trách trường là người đứng đầu trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh, chịu trách nhiệm toàn diện trước Bộ Giáo dục và Đào tạo, hội đồng trường về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của người đứng đầu theo các quy định hiện hành của pháp luật và quy chế tổ chức hoạt động của trường.

Chính thức phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ảnh 1

Phó giáo sư, Tiến sĩ Lê Hiếu Giang chính thức được phân công nhiệm vụ phó hiệu trưởng phụ trách trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh (ảnh: website trường)

Đồng thời, tham gia giải quyết công việc thuộc trách nhiệm của người được giao thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ Phó hiệu trưởng khi có yêu cầu hoặc thấy cần thiết.

Phó hiệu trưởng khác thực hiện chức trách, nhiệm vụ, thẩm quyền chức vụ phó hiệu trưởng theo sự phân công hoặc ủy quyền của phó hiệu trưởng phụ trách trường, chịu trách nhiệm trước pháp luật và trước người đứng đầu về các quyết định của mình…

Theo phân công nhiệm vụ cụ thể của ban giám hiệu nhà trường, Phó giáo sư Lê Hiếu Giang sẽ lãnh đạo, quản lý toàn diện mọi hoạt động thuộc chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của nhà trường và lãnh đạo trường được quy định trong Luật Giáo dục đại học, quy chế làm việc của nhà trường và các văn bản quy phạm pháp luật khác có liên quan. Đồng thời là chủ tài khoản số 1 của nhà trường.

Bên cạnh đó, ông Lê Hiếu Giang còn trực tiếp chỉ đạo các lĩnh vực và trực tiếp phụ trách một số đơn vị phòng ban, khoa và trung tâm, tạp chí của trường.

Chính thức phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng Trường ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM ảnh 2

Tiến sĩ Trương Thị Hiền được phục hồi chức vụ phó hiệu trưởng (ảnh:website trường)

Còn Tiến sĩ Trương Thị Hiền thì phụ trách các lĩnh vực kế hoạch tài chính, thiết bị vật tư, dự án xây dựng cơ bản, hành chính tổng hợp, quản trị cơ sở vật chất, các dự án tài trợ, nội chính…Đồng thời, phụ trách một số đơn vị, đoàn thể và một số khoa và trung tâm… Bên cạnh đó, được ký duyệt và ký hợp đồng theo uỷ quyền của Phó hiệu trưởng phụ trách trường.


Bộ Giáo dục chỉ đạo khôi phục chức phó hiệu trưởng ĐH Sư phạm kỹ thuật TP.HCM

Quyết định phân công nhiệm vụ của lãnh đạo trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh có hiệu lực thi hành kể từ ngày 30/6, các quy định trước đây trái với quyết định này đều bị bãi bỏ.

Trước đó, Tạp chí điện tử Giáo dục Việt Nam đã thông tin vào ngày 11/6, Bộ Giáo dục và Đào tạo có công văn gửi trường Đại học Sư phạm kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện kết luận số 07-LK/BCSĐ của Ban Cán sự đảng.

Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết đã nhận được báo cáo của Trường Đại học Sư phạm Kỹ thuật Thành phố Hồ Chí Minh về việc thực hiện Kết luận số 07-KL/BCSĐ ngày 13/5/2022 của Ban cán sự đảng. Bộ có ý kiến về 2 nội dung về khôi phục quyền, lợi ích hợp pháp đối với Tiến sĩ Trương Thị Hiền và giao quyền hiệu trưởng (hoặc phó hiệu trưởng phụ trách) có thời hạn từ 3-6 tháng để giải quyết các yêu cầu cấp bách.

Lê Phương